As Seccións e Comisións Técnicas

----

As Seccións e Comisións Técnicas

As Seccións do Consello da Cultura Galega son:

Sección de Patrimonio e Bens Culturais

Seara Morales, Iago (Coordinador)
Blanco Rotea, Rebeca
García-Alén García, María
García Martínez, Carlos
Gondar Portasany, Marcial
Nárdiz Ortíz, Carlos
Nieto Freire, Teresa
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
Pérez Outeiriño, Bieito
Prieto Lamas, Beatriz
Quiroga Barros, Gabriel
Saavedra Fernández, Pegerto
Varela Orol, Concepción
Vigo Trasancos, Alfredo
Yzquierdo Perrín, Ramón


Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas

Sobrino Manzanares, María Luisa (Coordinadora)
Fernández Fariña, Almudena
Franco Iglesias, Cámilo
López Silvestre, Federico
Martínez Domínguez, Mª Jesús
Penelas Figueira, Severino
Poncela López, Natalia
Prado Plana, Miguel Anxo


Sección de Lingua, Literatura e Comunicación

Vilavedra Fernández, Dolores (Coordinadora)
Álvarez Blanco, Rosario
Angueira Viturro, Anxo
Fernández Fernández, Miguel Anxo
Fernández Freixanes, Víctor
López Fernández, María Teresa
López García, Xosé
Monteagudo Romero, Henrique
Nogueira López, Alba
Pena Rodríguez, Alberto
Pereiro Sánchez, Xosé Manuel
Bragado Rodríguez, Manuel


Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade

Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (Coordinador)
Álvarez Lires, María
Carracedo Álvarez, Ángel
Fernández Casal, Iolanda
Fraga Vázquez, Xosé Antón
Jiménez Aleixandre, Pilar
Loureiro García, María Luz
Mariño Alfonso, Xurxo
Mira Pérez, Jorge
Pérez Alberti, Augusto
Prada Blanco, Albino
Urgorri Carrasco, Victoriano
Varela López, Tito Antonio
Vázquez Cendón, Elena


Sección de Música e Artes Escénicas

Zumalave Caneda, Maximino (Coordinador)
Costa Vázquez, Luís
Durán Alonso, Juan
Faraldo, Eva
Jiménez Gómez, Enrique
López Roca, José Luis
López Silva, Inmaculada
Porral Mato, Rodrigo
Rodríguez Ruibal, Euloxio
Sieiro Rey, Sergio
Ferreirós, José Vicente
Vieites García, Manuel
Villoch Villoch, Isabel


Sección de Pensamento e Sociedade

Máiz Suárez, Ramón (Coordinador)
Agra Romero, María Xosé
Álvarez Villalaín, Damián
Álvarez Yagüez
Antón Baamonde
Ascensión Cambrón Infante
Juan J. Casares Long
Carlos Fernández Fernández
África López Souto


Arquivo da Emigración Galega
Coordinador:
Villares Paz, Ramón

Membros:
Cagiao Vila, Pilar
Durán Villa, Francisco
Izquierdo Escribano, Antonio
Núñez Seixas, Xosé Manoel
Oso Casas, Laura
Peña Saavedra, Vicente
Portela Yánez, Rosario
Soutelo Vázquez, Raúl

Fernández Santiago, MarcelinoArquivo de Comunicación
Coordinador:
López García, Xosé

Membros:
Baltar Estévez, Amalia
Costa Sánchez, Carmen
Díaz Vidal, Caetano
Pino Sánchez, Concha
Pousa Estévez, Xosé Ramón
Rodríguez García, Luis (Lois Caeiro)
Rúas Araújo, Xosé
Sierra Sánchez, Rosa
Torres Romay, Emma

Aneiros Díaz, RosaCentro de Documentación Sociolingüística de Galicia
Coordinador:
Álvarez Blanco, Rosario

Membros:
Bermúdez Blanco, Manuel
Cochón Martínez, Concepción
García Gómez, Valentín
Monteagudo Romero, Henrique
Sobriños Pérez, María dos Anxos
Ferreiro Fente, Xosé Gregorio
Formoso Gosende, Valentina
Vidal Barral, Nel

Mayo Redondo, SusanaArquivo Sonoro de Galicia
Coordinador:
López García, Xosé

Membros:
Buján Núñez, Daniel
Carpintero Arias, Pablo
Escrigas Rodríguez, Guillermo
Fernández Cerviño, María Xosé
Gil-López Rodríguez, Juan
López Elvira, María Xesús
Rodríguez Fernández, Manuel
Santamarina Fernández, Antón
Vázquez-Monxardín Fernández, Alfonso

Pujales Prats, Cristina


Comisión de Acción Exterior
Coordinador:
Villares Paz, Ramón

Membros:
Álvarez Vázquez, Xabier (Xabier Queipo)
Blanco González, José Manuel
Martínez Justo, Manuel
Pereira Otero, María
Porteiro García, María Xosé
Rábade Villar, María do Cebreiro
Ríos Paredes, Xulio
Sáez Ponte, Enrique

García López, EmiliaComisión de Igualdade
Coordinadora:
Agra Romero, María Xosé

Membros:
Campos de Michelena, Pascuala
Gabriel Fernández, Narciso de
Otero Cepeda, Encarna
Pereira Oliveira, Dolores
Romaní Blanco, Ana
Santomé Couto, Nieves
Senlle, Uxía
Vidal Lage, Carme

Mariño Costales, Mariam


Comisión de Publicacións e Biblioteca
Coordinador:
Monteagudo Romero, Henrique

Membros:
Barreiro Fernández, Xosé Ramón
Fernández Santiago, Marcelino
García Sumai, Anxos
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
Tajes Marcote, Begoña
Villar Janeiro, Helena


Comisión de Comunicación en Internet
Coordinador:
López García, Xosé

Membros:
Fernández Freixanes, Víctor
Fernández Santiago, Marcelino
Gago Mariño, Manuel
Máiz Suárez, Ramón
Monteagudo Romero, Henrique
Pereira Fariña, Xosé
Ríos Paredes, Xulio
Romaní Blanco, Ana
Villares, Ramón


Comisión técnica para a elaboración da exposición Galicia100
Coordinador:
Villares, Ramón

Álvarez Basso,Carlota
Andrade Cernadas, José Miguel
Bouza Álvarez, Fernando
Criado Boado, Felipe
Escrigas Rodríguez, Guillermo
Fernández Prieto, Lourenzo
Saavedra Fernández, Pegerto
Vilavedra Fernández, Dolores

Gago Mariño, Manuel


Comisión para a elaboración das normas de edición da documentación de Gallaeciae Monumenta Historica
Coordinadora:
Álvarez Blanco, Rosario

Boullón Agrelo, Ana Isabel
Bouzas Rosende, Paula
Cabana Outeiro, Alexandra
Monteagudo Romero, Xosé Henrique
Pérez Rodríguez, Francisco Javier
Rodríguez Suárez, Pilar
Vaquero Díaz, María Beatriz
Vázquez Bertomeu, Mercedes


Comisión Técnica temporal Informe sobre a Divulgación da Ciencia en Galicia
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco

Estévez Alonso, Paulino
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Fernández Casal, Iolanda
Fernández Oca, Antonio
Fraga Vázquez,Xosé Antón
Ramil Rego, Pablo
Rodríguez Tabeada, Julio
López Ben, Silvia
Mariño Alfonso, Xurxo
Mira Pérez, Jorge


Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: