PLENARIO

----
Presidencia de honra (2022 - )

Alfonso Rueda

Xunta de Galicia

Naceu no ano 1968. Está casado e ten dúas fillas.

É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago e ten o diploma de Directivo da Xunta de Galicia. Funcionario de Administración Local, con habilitación nacional, categoría superior.

Foi secretario nos concellos de Cervantes, A Cañiza, e Cambados e secretario-interventor da Mancomunidade da Paradanta.

Ocupou os cargos de xefe do Gabinete da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e de director xeral de Administración Local da Xunta de Galicia.

É presidente provincial do Partido Popular de Pontevedra.

Foi conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza desde abril de 2009 e vicepresidente desde 2012.

No ano 2020 foi nomeado vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Desde maio de 2022 é presidente da Xunta de Galicia.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato