Proposta sobre a Lingua Galega

Actividade institucional.

Proposta sobre a Lingua Galega

20 de novembro de 2009
Actividade institucional

Proposta sobre a Lingua Galega

20 de novembro de 2009
Proposta institucional do Consello da Cultura sobre a Lingua Galega ao Parlamento de Galicia. O CCG propón ao Parlamento que promova “a constitución dunha Comisiòn Parlamentaria que, oídas as institucións, colectivos e expertos que considere oportuno convocar, elabore unha proposta de desenvolvemento consensuado do Plan Xeral de Normalización Lingüística”
Ficha técnica 
Actividade institucional.
Proposta sobre a Lingua Galega
Cando
20 de novembro de 2009