A lingua galega no solpor da Idade Media

Simposio.

A lingua galega no solpor da Idade Media

Sábado, 22 de novembro de 2014
Santiago de Compostela
Simposio

A lingua galega no solpor da Idade Media

Sábado, 22 de novembro de 2014 Santiago de Compostela

Ininterrompidamente, desde o ano 2001 o Instituto da Lingua Galega vén organizando cada outono un simposio dedicado a un tema que o seu Consello Científico considera de interese non só para a comunidade investigadora, senón tamén para a comunidade educativa e, mesmo, para a sociedade galega en xeral. Trátase de reunións científicas nas que se trata, ante todo, de reflexionar sobre o coñecemento transmitido e de xerar coñecemento novo, mais tamén de contribuír á formación tanto dos estudantes universitarios coma das persoas xa tituladas.


En distintas edicións destes encontros o foco púxose en diversos períodos da historia da lingua galega sobre os que cumpría sistematizar o saber recibido para, a partir del, seguir avanzando. No ano 2005 celebrouse o simposio Na nosa lyngoage galega, en que se tratou sobre o xurdimento do galego como lingua escrita na Baixa Idade Media. Nove anos despois, baixo o título de A lingua galega no solpor da Idade Media o ILG propón unha reflexión sobre o ocaso do cultivo escrito do noso idioma ao final do Medievo. Nas dúas primeiras xornadas trazaranse os perfís do contexto histórico e sociolingüístico en que este proceso se produciu, prestando atención ás dinámicas sociais e políticas da Galicia da época e tamén ás diversas situacións en que daquela se encontraban o castelán, o portugués, o asturiano e o catalán. As outras tres xornadas dedicaranse especificamente á lingua galega tardomedieval, quer para analizar os seus declinantes usos escritos, literarios e non literarios, quer para presentar algúns dos cambios internos en que daquela estaba inmersa.


Actividade recoñecible como formación permanente do profesorado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria con 18 horas lectivas.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN 
http://ilg.usc.es/actividades/simposio-ilg-2014
e-mail: ilg.simposio2014@gmail.com
30€ / Tarifa reducida 15€ (estudantes, desempregados e pensionistas) 

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
Lucía Doval Iglesias
Instituto da Lingua Galega
Praza da Universidade, 4
15782 Santiago de Compostela
Teléfono de contacto: 8818 12809
ilg.simposio2014@gmail.com

Ficha técnica 
Simposio.
A lingua galega no solpor da Idade Media
Cando
Sábado, 22 de novembro de 2014
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Comisión organizadora
Lucía Doval Iglesias
Ramón Mariño Paz
Eduardo Moscoso Mato
Xavier Varela Barreiro
Comité científico
Rosario Álvarez
Juan Carrasco González
Francisco Fernández Rei
Manuel Ferreiro
Juan Sánchez Méndez
Relator/a
Ramón Mariño Paz
Eduardo Moscoso Mato
Xosé Manuel Sánchez Rei
Organiza
Instituto da Lingua Galega
Universidade de Santiago de Compostela
Colabora
Consello da Cultura Galega