Galicia: O sorriso de Daniel

Exposición. O sorriso de Daniel

Galicia: O sorriso de Daniel

9 de xullo - 31 de xullo de 2008
Montevideo
Exposición
O sorriso de Daniel

Galicia: O sorriso de Daniel

9 de xullo - 31 de xullo de 2008 Montevideo
Galicia, o sorriso de Daniel é unha exposición promovida polo Consello da Cultura Galega que ten a misión de proxectar cara ao exterior a riqueza e diversidade da cultura galega en calquera das súas manifestacións. Foi concebida como unha actividade de divulgación e espallamento da riqueza cultural de Galicia dirixida de forma preferente a galegos que moran fóra de Galicia ou a non galegos que teñan interese pola cultura galega. O seu fío argumental está encomendado a dúas figuras: a estatua do profeta Daniel no pórtico da Gloria da catedral compostelá e á figura de Daniel Castelao, que representa un dos máis sólidos reforzos por construír a identidade cultural e política de Galicia no século XX. O obxectivo da exposición é captar a atención do visitante sobre a condición de Galicia como unha nación-cultura dentro dun universo cultural máis amplo como é o mundo occidental.

O formato é o propio dunha exposición itinerante e o guión expositivo está estruturado en cinco bloques temáticos dedicados ao espazo físico e humano, á evolución histórica, lingüística e literaria e ámbitos de produción tradicional e á cultura nos que agroman xunto cos novos eixos económicos e institucionais sobre os que se proxecta o futuro, e finalmente, á condición de Galicia como “porto e porta”, en relación aos procesos de mestizaxe cultural dos que son representativos o Camiño de Santiago e os fluxos migratorios tan determinantes para a evolución do noso país nos últimos séculos.

LUGAR
Hall do edificio da Intendencia de Montevideo
Av. 18 de Julio 1360,
11200 Montevideo,
Departamento de Montevideo, Uruguay
Publicación
Galicia, o sorriso de Daniel
Galicia, o sorriso de Daniel
Miguel Anxo Seixas, Coordinación. Ramón Villares, Dirección. Alfonso Zulueta, Textos. | 2004
Máis información
Esta exposición foi inaugurada o 28/6/2004
- Itinerancias
- Como solicitar a exposición
Ficha técnica 
Exposición.
O sorriso de Daniel
Galicia: O sorriso de Daniel
Cando
9 de xullo - 31 de xullo de 2008
Onde
Montevideo
Enderezo

Hall do edificio da Intendencia de Montevideo
Av. 18 de Julio 1360,
11200 Montevideo,
Departamento de Montevideo, Uruguay

Comisariado
Miguel Anxo Seixas
Comité científico
Ramón Villares
Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)