Galicia: O sorriso de Daniel

Exposición. O sorriso de Daniel

Galicia: O sorriso de Daniel

Bos Aires (Arxentina), do 7 de abril ao 18 de maio de 2009
Exposición
O sorriso de Daniel

Galicia: O sorriso de Daniel

Bos Aires (Arxentina), do 7 de abril ao 18 de maio de 2009
Galicia, o sorriso de Daniel é unha exposición promovida polo Consello da Cultura Galega que ten a misión de proxectar cara ao exterior a riqueza e diversidade da cultura galega en calquera das súas manifestacións. Foi concebida como unha actividade de divulgación e espallamento da riqueza cultural de Galicia dirixida de forma preferente a galegos que moran fóra de Galicia ou a non galegos que teñan interese pola cultura galega. O seu fío argumental está encomendado a dúas figuras: a estatua do profeta Daniel no pórtico da Gloria da catedral compostelá e á figura de Daniel Castelao, que representa un dos máis sólidos reforzos por construír a identidade cultural e política de Galicia no século XX. O obxectivo da exposición é captar a atención do visitante sobre a condición de Galicia como unha nación-cultura dentro dun universo cultural máis amplo como é o mundo occidental.

O formato é o propio dunha exposición itinerante e o guión expositivo está estruturado en cinco bloques temáticos dedicados ao espazo físico e humano, á evolución histórica, lingüística e literaria e ámbitos de produción tradicional e á cultura nos que agroman xunto cos novos eixos económicos e institucionais sobre os que se proxecta o futuro, e finalmente, á condición de Galicia como “porto e porta”, en relación aos procesos de mestizaxe cultural dos que son representativos o Camiño de Santiago e os fluxos migratorios tan determinantes para a evolución do noso país nos últimos séculos.
LUGAR
Centro Galicia Bos Aires
Publicación
Galicia, o sorriso de Daniel
Galicia, o sorriso de Daniel
Miguel Anxo Seixas, Coordinación. Ramón Villares, Dirección. Alfonso Zulueta, Textos. | 2004
Máis información
Esta exposición foi inaugurada o 28/6/2004
- Itinerancias
- Como solicitar a exposición
Ficha técnica 
Exposición.
O sorriso de Daniel
Galicia: O sorriso de Daniel
Cando
Bos Aires (Arxentina), do 7 de abril ao 18 de maio de 2009
Enderezo

Centro Galicia Bos Aires

Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)