Andrew Dobson

Ciclo. O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

Andrew Dobson

A cidadanía medioambiental: unha ruta cara ao desenvolvemento sustentable?


Santiago de Compostela
Ciclo
O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

Andrew Dobson

A cidadanía medioambiental: unha ruta cara ao desenvolvemento sustentable?

Santiago de Compostela
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Ciclo.
O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)
Andrew Dobson
A cidadanía medioambiental: unha ruta cara ao desenvolvemento sustentable?
Cando

Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Relator/a
Andrew Dobson
Organiza
Consello da Cultura Galega