Presentación Afonso X e Galicia

Actividade institucional.

Presentación Afonso X e Galicia

Presentación Afonso X e Galicia

Luns, 23 de novembro ás 2020
Santiago de Compostela
Actividade institucional

Presentación Afonso X e Galicia

Presentación Afonso X e Galicia

Luns, 23 de novembro ás 2020 Santiago de Compostela
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Actividade institucional.
Presentación Afonso X e Galicia
Presentación Afonso X e Galicia
Cando
Luns, 23 de novembro ás 2020
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205