Novas diásporas

Seminario.

Novas diásporas

A nova vaga de emigración galega en contexto

7 e 8 de outubro de 2021
Santiago de Compostela
Seminario

Novas diásporas

A nova vaga de emigración galega en contexto

7 e 8 de outubro de 2021 Santiago de Compostela
A crise económica de 2008 marca un punto de inflexión nos movementos de poboación en Galicia e dá lugar ao arranque dunha nova vaga de emigración. Países que xa foran destino da emigración galega nos anos cincuenta e sesenta como Suíza, Francia, Reino Unido ou Alemaña volven dar acollida a milleiros de emigrantes.

Porén, nesta ocasión quen marcha a Europa faino ao abeiro da libre circulación de persoas en territorio comunitario e tamén o fai con máis credenciais educativas na maleta. Este recente proceso migratorio ten lugar nun contexto social e laboral que rexistrou profundas transformacións e que se caracteriza por unha ampla precariedade no marco da emerxencia de mercados laborais globais e unha elevada circulación do talento.

Asemade, a utilización de novas ferramentas de comunicación vinculadas á expansión de Internet, como as redes sociais, favorecerá o desenvolvemento de novas formas asociativas e de activismo político e cultural, que facilitarán tamén o desenvolvemento dos proxectos migratorios e darán lugar a diásporas virtuais.

A todos estes fenómenos arredor da nova diáspora galega se achegará este seminario, que reunirá a persoal académico, pero tamén a representantes de asociacións e colectivos galegos na diáspora.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Día 7 de outubro
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Día 8 de outubro
Auditorio da Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia (sede Arquivo da Emigración Galega)
Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Programa
Novas diásporas
Programa en PDF
Temáticas
Ficha técnica 
Seminario.
Novas diásporas
A nova vaga de emigración galega en contexto
Cando
7 e 8 de outubro de 2021
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Día 7 de outubro
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Día 8 de outubro
Auditorio da Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia (sede Arquivo da Emigración Galega)
Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela

Coordinación
Antía Pérez Caramés
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Consello da Cultura Galega
Secretaría Xeral de Emigración