O soño cubano da emigración galega

Exposición. O soño cubano da emigración galega

O soño cubano da emigración galega

Escola Pública de Láncara, do 28 de xullo ao 31 de agosto de 2022
Láncara
Exposición
O soño cubano da emigración galega

O soño cubano da emigración galega

Escola Pública de Láncara, do 28 de xullo ao 31 de agosto de 2022 Láncara

Nas vésperas da I Guerra Mundial, A Habana era a segunda cidade do mundo onde máis galegos e galegas moraban, despois de Bos Aires. A dimensión da comunidade inmigrante galega dende 1830, e nomeadamente entre 1890 e 1920, medrou de xeito continuo. Iso fixo da colectividade galega de Cuba, artellada en centros galegos e sociedades locais, comarcais e parroquiais, un foco dende o que se concibiron novas ideas para a renovación de Galicia e se enviaron recursos ao país de orixe. Igualmente, a inmigración galega, cuxas actividades, centros e festas tiñan unha grande visibilidade, deixou unha fonda pegada na sociedade, na cultura e na literatura cubanas até 1959, e cuxos trazos son perceptibles na actualidade.


Esta exposición aspira a narrar e recrear as fases e facetas principais desa epopea migratoria, dende a chegada dos inmigrantes até o seu retorno, pasando polas súas asociacións, a situación da muller inmigrante, as publicacións e proxectos políticos para Galicia xurdidos en Cuba, e mais a pegada deixada polos galegos e galegas na sociedade cubana.

 


 LUGAR
Escola pública
Láncara
Publicación
O soño cubano da emigración galega
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. | 2020
Máis información
Esta exposición foi inaugurada o 15/10/2019
- Itinerancias
- Como solicitar a exposición
Ficha técnica 
Exposición.
O soño cubano da emigración galega
O soño cubano da emigración galega
Cando
Escola Pública de Láncara, do 28 de xullo ao 31 de agosto de 2022
Onde
Láncara
Enderezo

Escola pública
Láncara

Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega