Saber de nós

Congreso. Centenario do Seminario de Estudos Galegos

Saber de nós

Cen anos do Seminario de Estudos Galegos

10 e 11 de outubro de 2023
Santiago de Compostela
Congreso
Centenario do Seminario de Estudos Galegos

Saber de nós

Cen anos do Seminario de Estudos Galegos

10 e 11 de outubro de 2023 Santiago de Compostela
O centenario do Seminario de Estudos Galegos (SEG) —1923-2023— ofrece unha ocasión idónea para realizar un balance da súa significación na historia científica, intelectual e cultural de Galicia, na madureza da súa concepción como nación europea e na reivindicación do galego como idioma culto e plenamente desenvolvido. A creación do Seminario de Estudos Galegos supuxo, antes de máis, un salto cualitativo decisivo na configuración dun campo específico de estudos galegos, multidisciplinario pero articulado arredor dunha idea moderna, integral e integradora de Galicia. De aí o título do congreso: «Saber de nós». Por outra banda, o Seminario foi un ámbito inédito de colaboración formativa e investigadora entre profesores e estudantes universitarios, estimulando a pescuda, a colaboración interdisciplinario, o traballo sobre o terreo e a aplicación práctica dos coñecementos. Ao tempo, promoveu un ideal de excelencia científica, perseguido mediante unha actualización constante, favorecendo os contactos internacionais cos centros máis avanzados, cunha política específica de intercambio con Portugal.

Para realizar o balance do dito convócase o congreso «Saber de nós: Cen anos do Seminario de Estudos Galegos», organizado polo Consello da Cultura Galega coa colaboración da Real Academia Galega, o Museo do Pobo Galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento / Consello Superior de Investigacións Científicas, o Museo de Pontevedra e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

O Congreso está organizado en catro sesións. A primeira sesión situará o proxecto de Seminario no seu contexto histórico. A segunda sesión centrarase na propia traxectoria do SEG e na súa relación coa sociedade. As sesións terceira e cuarta concentraranse nas áreas de actividade nas que o Seminario conseguiu resultados máis tanxibles: a etnografía, a prehistoria e a arqueoloxía, as ciencias, as belas artes e os estudos literarios e a lingua. O congreso rematará cunha mesa redonda sobre o legado do SEG.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Congreso.
Centenario do Seminario de Estudos Galegos
Saber de nós
Cen anos do Seminario de Estudos Galegos
Cando
10 e 11 de outubro de 2023
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Organiza
Consello da Cultura Galega
Colabora
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento / Centro Superior de Investigacións Científicas
Museo de Pontevedra
Museo do Pobo Galego
Real Academia Galega
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo

Imaxe de portada: Traballo de campo en Terras do Deza. Imaxe coloreada artificialmente.