Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista

Difusión. Científico Galego do Ano

Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista

RAGC. Decembro de 2023
consellodacultura.gal
Difusión
Científico Galego do Ano

Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista

consellodacultura.gal
Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista é a título da publicación coeditada polo Consello da Cultura Galega (CCG) e a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) con motivo da elección de Manuel Colmeiro y Penido (Santiago de Compostela, 1818 - Madrid, 1894) como científico galego do ano 2023. O libro está composto por un total de sete traballos e conta cos limiares da presidenta do CCG, Rosario Álvarez; do presidente da RAGC, Juan Manuel Lema Rodicio, e mais do académico José Antonio Redondo López. Ao longo das súas páxinas documéntase a brillante traxectoria deste xurista, historiador e economista, que tivo como un dos seus obxectivos vitais a procura da modernización da sociedade galega e española do século XIX. A publicación está xa dispoñible para a súa descarga no web do CCG.
Publicación
Manuel Colmeiro (1818-1894).
Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista
Juan Manuel Lema Rodicio, Edición. José Antonio Redondo López, Edición. | 2023
 
Difusión.
Científico Galego do Ano
Manuel Colmeiro (1818-1894). Profesor, científico social e activista
Data de publicación
RAGC. Decembro de 2023
Onde
consellodacultura.gal