Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Presentación.

Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Luns, 8 de febreiro de 2010
Presentación

Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”

Luns, 8 de febreiro de 2010
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Ficha técnica 
Presentación.
Presentación do informe “O turismo cultural en Galicia”
Cando
Luns, 8 de febreiro de 2010
Enderezo

Consello da Cultura Galega

Participante
Håkan Casares
Roberto Varela Fariña
Ramón Villares
participante
Observatorio da Cultura Galega (CCG)