Francisco Franco

----

Francisco Franco

1892 Ferrol, A Coruña, Galicia | 1975 Madrid, España
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

José Rubia Barcia: Unha vida contada 09

Artigos

(3/1926) Rebeldes. Céltiga. 1ª (29-30), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Francisco Franco ; Ramón Franco ;
FRANCO, R. (10/1930) Actualidades españolas. Vivero en Cuba. 1ª (52), 15-18.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Franco ;
(11/1942) O Caudillo, prestixitador. Nosa Terra, A. (432), 7.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Franco ; Adolf Hitler ; Benito Mussolini ;
(4/1944) Magnanimidad. Acción Gallega. 2ª (4), 1.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Franco ;
CASTELAO. (12/1944) Verbas de chumbo. Nosa Terra, A. (433), 5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Manuel Azaña ; Francisco Franco ; Francisco Pi y Margall ;
DíAZ, A. (12/1944) Ollando o porvir. Nosa Terra, A. (433), 7.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Vicente Blasco Ibáñez ; Francisco Franco ; Antonio Maura ; Indalecio Prieto ; Diego Martinez Barrio ; José María Gil Robles ;
PRESA, M. (12/1944) A República e o problema das nazonalidades. Nosa Terra, A. (433), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Franco ; Indalecio Prieto ; Diego Martinez Barrio ;
(11/1976) Franco : celulosizar Galicia. Teima. , 31.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; Francisco Franco Salgado-Araujo ;
(12/1976) Referendum : votou o medo. Teima. (1), 8-9.
Ver enquisa
Mencións: Francisco Franco ; Adolfo Suárez González ;
(12/1976) Un, dous, tres : referendum outra vez. Teima. (1), 11.
Ver opinión
Mencións: Francisco Franco ; Jose Antonio Primo de Rivera ;
(12/1976) Referendums pra despóis dunha guerra. Teima. (1), 12.
Ver artigo
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ;
(12/1976) Un barrio proletario non monte de Galieia. Teima. (1), 31.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Jose Antonio Primo de Rivera ;
(12/1976) Outra de cantantes. Teima. (1), 33.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; "Chema" ;
(12/1976) Vai de dereitas : O hara-kiri do búnker. Teima. (3), 29.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; José Peña Bermúdez ;
(1/1977) Un caso : A vida dun silicótico. Teima. (4), 17.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; Enrique Hervada ; Manuel Pérez Maroño ; Xosé Mariño Vázquez ;
(1/1977) O galego, ¿lingua oficial?. Teima. (6), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Adolfo Suárez ; Andrés Torres Queiruga ; Ángel Suquía Goicoechea ; Miguel Anxo Araúxo Iglesias ; Xosé Chao Rego ; Ángel Temiño Sáiz ; Carlos Arias Navarro ; Antonio Rodríguez Fráiz ;
(1/1977) Fraga en Teima. Teima. (7), 7.
Ver nota breve
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ;
LóPEZ TORRE, R. (1/1977) O tráxico "Montejurra-76" : Un sumario pechado que abre moitos interrogantes. Teima. (7), 21.
Ver entrevista
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Antonio María de Oriol y Urquijo ; Rafael Gómez Chaparro ; Sixto Enrique de Borbón Parma ; Carlos Hugo de Borbón Parma ; Ricardo García Pellejero ; Aniano Jiménez Santos ; Juan Sáenz Díez ; José Luis García Verde ; José Arturo Márquez de Prado ; Francisco Carreras García-Mauriño ; José Luis Zamanillo ; Juan María de Araluce Villar ; Miguel Fogoaga Gutiérrez ; Francisco Guinea Gauda ; Hermenegildo García Llorente ; Manuel Elena Cordero ; Carlos Ferrando Sales ; Felipe Llopis de la Torre ; Javier Fal Macías ; Alfonso Fal Macías ;
GONZáLEZ BLANCO, L. (2/1977) Amnistía que non chega : Esiliados galegos sen billete de volta. Teima. (8), 7.
Ver carta
Mencións: Francisco Franco ;
(2/1977) Paisanos : Doña Pilar : Con ou sen quisquillas. Teima. (10), 28.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; Pilar Franco ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
LóPEZ FACAL, X. (3/1977) Ilustres políticos, caciques, funcionarios do Poder. Teima. (12), 25.
Ver artigo
Mencións: José Luis Bugallal y Marchesi ; Pío Cabanillas Gallas ; Santiago Casares Quiroga ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; José Ortega y Gasset ; José Luís Meilán Gil ; Joaquín Calvo Sotelo ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Portela Valladares ; Eugenio Montero Ríos ; Javier García-Prieto Gómez ; Alfonso Alfonso Bozzo ; Antonio Gramsci ;
CONDE MURUAIS, P. (3/1977) Santiago pra novatos. Teima. (13), 27.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ;
(3/1977) Amnistía por entregas. Teima. (14), 4.
Ver nota breve
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Francisco Franco ; Adolfo Suárez ; Lluís Llach ;
(3/1977) Gobernadores : De profesión, prohibir. Teima. (15), 4.
Ver nota breve
Mencións: Ramón Chao ; Francisco Franco ; Francisca Sauquillo ; Esperanza Novoa ;
LóPEZ MARIñO, A. (3/1977) Fútbol : unha historia de fascismo e mafia. Teima. (15), 24-25.
Ver artigo
Mencións: Alfredo Di Stéfano ; Francisco Franco ; Jose Moscardo ; Ricardo Zamora, "El Divino" ; Ladislao Kubala ; Ferenc Puskás ; José Emilio Santamaría ; Heriberto Herrera Udrizar ; Zoltán Czibor ; José Hector Rial Laguía ; Juan Vilá Reyes ;
(3/1977) Nacionalistas galegos : por fin, fóra. Teima. (16), 4-5.
Ver artigo
Mencións: Manuel Fernández Rodríguez ; Francisco Franco ; Elvira Souto ; Juan Caamaño ; Xosé María Brañas ; Xan Manuel, "Lito" López Álvarez ; X. Montero ; José Humberto Baena ; Marisa Vázquez Barquero ; Fernando Viqueiro ; Xesús Turnes ;
FREIXANES, V. (3/1977) ¿Quén manda en Galicia? (II) : A fraga política de Compostela. Teima. (16), 14-16.
Ver artigo
Mencións: Carlos Baliñas ; Feliciano Barrera ; Gerardo Fernández Albor ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Porto Anido ; Agustín Sixto Seco ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Francisco Puy Muñoz ; Perfecto Yebra ; Jesús Precedo Lafuente ; Pío Cabanillas Alonso ; José María de Areilza ; Jose Luis Fernandez Garcia ; Jose Guerra Campos ; Laureano López Rodó ; Rodolfo Martín Villa ; Baldomero Fernández Calviño ; Antonio Castro García ; José Antonio Souto Paz ; Francisco Luis López Carballo ; Camilo Barcia ; Pedro Pueyo Novo ; Néstor Cobas ; Carlos Mario Fernández García ; Luis Sánchez Arguindey ; César Lombera Pardo ;
LóPEZ MARIñO, A. (4/1977) Don Bernabéu, o xeneralísimo do fútbol. Teima. (17), 27.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Antonio Betancor ; Agustín Muñoz Grandes ; Pirri ; Ferenc Puskás ; José Emilio Santamaría ; Santiago Bernabéu ; Francisco Gento López ; Amancio Amaro Varela ; Manuel Velázquez ; Pedro de, "Chino" Felipe Cortés ; Miguel Muñoz Mozún ;
(4/1977) Carballo, o preso. Teima. (18), 28.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; Fernando Carballo Blanco ;
(4/1977) De xustos e inxusticias. Teima. (18), 29.
Ver nota breve
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Jose Montero Alonso ; Justo de Benito García ; Xan Soto ; Xusto Moreda Pérez ;
RIVAS, M. NAVAZA, X. (4/1977) As forzas políticas explícanse : (I) A dereita que non quere selo. Teima. (19), 10-13.
Ver entrevista
Mencións: Carlos Baliñas ; Ramón Chao ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; Perfecto Yebra ; Alfonso Sánchez Izquierdo ; Eulogio Gómez Franqueira ; Fernando García Agudín ; Antonio Garrigues Diaz-Cañabate ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Victorino Rosón Ferreiro ; Xaime Illa Couto ;
(4/1977) Presa de Cecebre : Asulagar ós probes. Teima. (20), 17.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; José Manuel Liaño Flores ; Alfonso Lendoiro ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (5/1977) Carlos Velo, nacionalista galego : Por Galicia nun venres santo. Teima. (24), 18-21.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Antonio García Varela ; Bernardino Graña ; Xaquín Lorenzo Fernández ; Vicente Risco ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Friedrich Nietzsche ; Ramón Otero Pedrayo ; Reimundo Patiño ; Manuel Peña Rey ; Castelao ; Luís Soto Fernández ; Miguel de Unamuno ; Carlos Velo ; Santiago Álvarez ; Xosé Hermida ; Ramón de Valenzuela ; Eugenio Montes ; Florentino L. Cuevillas ; Manuel B. Cossío ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (6/1977) Camilo, bispo galego no Palmar de Troya : "Non está lonxe unha nova guerra eivil en España". Teima. (27), 17-19.
Ver entrevista
Mencións: Francisco Franco ; Santiago Carrillo ; Papa, Santo Pablo VI ; Ángel Temiño Sáiz ; Camilo Leandro Estévez Puga ; Clemente Domínguez ;
(6/1977) Posíbelmente : Fragachet a Viena. Teima. (28), 29.
Ver opinión
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco Caudillo; Augusto Pinochet ;
(6/1977) O parto das urnas : Este é o seu diputado (I). Teima. (29), 4-9.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Alfredo Brañas ; Pío Cabanillas Gallas ; Camilo José Cela ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Domingo García-Sabell ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Víctor Moro Rodríguez ; Perfecto Yebra ; Francisco Vázquez ; Luis González Seara ; Carlos Otero Díaz ; José Rivas Fontán ; Jesús Sancho Rof ; Rodolfo Martín Villa ; Antonio Puig Gaite ; David Pérez Puga ; Andrés Eguíbar Rivas ; Antonio Vázquez Guillén ; José Antonio Gago Lorenzo ; Elena María Moreno González ; Francisco Bustelo ; Manuel Fontoira Surís ; José García García ; Fermín Zelada de Andrés Moreno ; Genoveva Suárez Saavedra ; María Cruz Fernández de la Riva Varela de Limia ; Heriberto Quesada Porto ; Alfonso S. Palomares ; Marina Lombos de Vicente ; Rosa Torrado Oubiña ; Isabel Varela Uña ;
(6/1977) Incendios forestáis : ¿Quén queima Galicia? (I). Teima. (29), 12-13.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Domingo Quiroga ;
(6/1977) O gran derrotado. Teima. (29), 29.
Ver opinión
Mencións: Francisco Franco ;
LóPEZ, S. (6/1977) [Viñeta de Francisco Franco]. Teima. (29), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Francisco Franco ;
FREIXANES, V. (6/1977) Escolma Teima : Libros [2]. Teima. (29), 33.
Ver recensión
Mencións: Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Francisco Franco ; Castelao ; María Teresa Beiras Torrado ; Carmelo Lisón Tolosana ; Jose Pérez Vilariño ; Rafael Ruiz Fuentes ;
VENCE LOIS, Á. (7/1977) Carta da dirección : Tampouco é a fin do mundo. Teima. (30), 11.
Ver carta
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Adolfo Suárez ; Josep Tarradellas ; Rodolfo Martín Villa ;
RIVAS, M. (7/1977) O Condado : Ollo co Plan. Teima. (30), 13-14.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Jose Alberto Barreras ; Antonio Puig Gaite ; Manuel Pousada ; Xosé Castro Cerdeira ;
(7/1977) Sofrir, sofrimos. Teima. (30), 29.
Ver opinión
Mencións: Francisco Franco Caudillo; Jose Antonio Primo de Rivera ; Alfonso XIII, Rei de España ; Fernando VII, Rei de España ;
FREIXANES, V. GóMEZ, M. (7/1977) Vigo : As rúas do 18 de xullo. Teima. (31), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Niceto Alcalá-Zamora ; Xavier Costa Clavell ; Francisco Franco ; Luis Moure-Mariño ; Ramón Polo ; Jesús Suevos Fernández-Jove ; Javier Ozores ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Manuel Silva Ferreiro ; Felipe Sánchez ; Antonio Carreró Vergés ; Ignacio Seoane Fernández ; Luis Suárez-Llanos Menacho ; Antonio Aranda Mata ; Emilio Mola Vidal ; Luis Collazo Campos ; Jesús Roca Soler ; Ramón Insúa Martínez ; González Gándara ; Gustav Krukenberg ; Juan Cerqueira ; Luciano Conde Rodríguez ; Eusebio Lago Campos ; Santiago Cortés González ;
(7/1977) Non chegou o sonido das sirenas. Teima. (31), 10.
Ver artigo
Mencións: José Calvo Sotelo ; Francisco Franco ; Carlos Gardel ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Diego Martinez Barrio ; Enrique Cánovas Lacruz ; Ángel Fernández ; Magdalena Nile del Río Imperio Argentina; Ruperto Regueiro ; José Moreno ; Maggy Rouff ;
(7/1977) Este é o seu diputado (e III). Teima. (31), 16-19.
Ver reportaxe
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Pío Cabanillas Gallas ; Augusto Assía ; Victoria Armesto ; Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Adolfo Suárez ; José Luís Meilán Gil ; Juan Fernández Latorre ; Eulogio Gómez Franqueira ; Francisco Cacharro Pardo ; José María de Areilza ; Antonio Díaz Fuentes ; José María Pardo Montero ; Cándido Sánchez Castiñeiras ; José Solís Ruíz ; Baldomero Fernández Calviño ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; Carlos Arias Navarro ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Pío Malvar ; Antonio Carro Martínez ; Luis González Vázquez ; Gerardo Harguindey Banet ; Julio Ulloa Vence ; Estanislao Reverter Sequeiros ; Carlos Sueiro Pico ; Antonio Rosón Pérez ; María Cardoso García ; José Rodríguez Reza ; Marisol Ferreiro Hurtado de Mendoza ;
NAVAZA, X. (7/1977) Santiago Álvarez : Dígocho eu, testigo de excepción.... Teima. (31), 23-25.
Ver entrevista
Mencións: Vicente Blasco Ibáñez ; Francisco Franco ; Santiago Álvarez ; Benigno Álvarez González ; Santa Teresa de Calcuta ;
MARIñO, X. (7/1977) O remuíño. Teima. (31), 32.
Ver recensión
Mencións: Rosario Álvarez ; Ricardo Carballo Calero ; Francisco Fernández Rei ; Francisco Franco ; Castelao ; Juan J. Moralejo Álvarez ; Bibiano Morón ; Emilio Cao ; Xerardo Moscoso ; Armando Guerra ; Luis Soto ; Benedicto García ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (7/1977) Campobecerros : Perde-la vida a 70 pesetas. Teima. (32), 12-14.
Ver artigo
Mencións: Manuel Blanco ; Pío Cabanillas Gallas ; Francisco Franco ; Manuel Iglesias Corral ; Carlos Arias Navarro ; Miguel Núñez ; Marcial Carlés Calviño ; Salvador Domínguez ; Ludivina Núñez ; Nicanor Fernández ; Ricardo Villarino ; Martiniano Rodríguez ; Antonio Núñez ; Herminio Rolán ; Salvador Martínez ; Juan Rolán ; Antonio Fernández ; Manuel Rúa ; Avelino Núñez ; Manuel Rolán Núñez ; Antonino Núñez Rolán ; Benjamín Fernández Rúa ;
IGLESIAS, X. (7/1977) Eleccións : A abstención galega, falseada. Teima. (32), 24.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ;
(7/1977) [Dúas imaxes de propaganda franquista]. Teima. (32), 29.
Ver gráfico
Mencións: Francisco Franco ;
FREIXANES, V. (7/1977) III Mostra de Teatro Galego en Vigo : Compre dar un paso adiante. Teima. (32), 30-31.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Osvaldo Dragún ; Francisco Franco ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Daniel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; José Manuel Blanco Gil ; José Fernando Dicenta ;
MOLINA SUEIRO, M. (7/1977) Merza : Manuel Molina puntualiza. Teima. (32), 35.
Ver carta
Mencións: Camilo José Cela ; Francisco Franco ; Pablo Viz Otero ; Ánxel Vence Lois ;
VILAS NOGUEIRA, J. (7/1977) O nacionalismo galego baixo o franquismo. Teima. (32), 40-42.
Ver reportaxe
Mencións: Francisco Franco ; Karl Marx ; Benigno Álvarez González ; José Díaz Ramos ;
MéNDEZ FERRíN, X. (7/1977) O nacionalismo cara ó futuro. Teima. (32), 43-45.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Bieito Cupeiro ; Francisco Franco ; Eduardo Pondal ; Lenin ; Ramón Lugrís ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Karl Marx ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Moisés da Presa ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Enrique Fuentes Quintana ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Florentino L. Cuevillas ; Antón Moreda ;
NAVAZA, X. (7/1977) Euzkadi e Catalunya : O día das nacionalidades. Teima. (32), 46-47.
Ver reportaxe
Mencións: Xoán Carlos I de España ; Carlos I de España ; Francisco Franco ; Rodolfo Martín Villa ; J. A. González Casanova ; Sabino Arana Goiri ; Rei de España Felipe V ; Jaume Sobrequés i Callicó ; Rei de Francia Luis XIV ; Rei da Inglaterra Carlos II ; Rei de Bélxica Leopoldo I ; Emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico Carlos VI ; Emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico José I ; Ferrán Soldevila ; Antoni de Villarroel ;
NAVAZA, X. (7/1977) Homosexuais galegos : O Frente ponse a camiñar. Teima. (33), 11-14.
Ver reportaxe
Mencións: Francisco Franco ; Laureano López Rodó ; Marc Oraison ; Alfred C. Kinsey ; Donald James West ; Alfonso García Pérez ; Judy Garland ; Carlo Frabetti ;
PRADO, E. (7/1977) Barcelona : A cultura non a rasca. Teima. (33), 20.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; José Luis Vázquez Sotelo ; Francisco A. Ferrío Diéguez ; Francisco Dapena Alfonsín ;
(7/1977) Inglaterra : Camareiros, a única saída. Teima. (33), 21.
Ver artigo
Mencións: Manuel Fraga ; Francisco Franco ; Manuel Díaz ; Rosendo Rego ;
COSTA CLAVELL, X. (7/1977) Catalunya : A "Assemblea" non se autodisolve aínda. Teima. (33), 22.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Josep Tarradellas ; Empar Pineda ;
(7/1977) Canarias : As illas queren autonomía. Teima. (33), 22.
Ver nota breve
Mencións: Francisco Franco ; Antonio Cubillo ;
SáNCHEZ PEREIRO, X. (7/1977) Vacacións non convencionais (I) : Samos : A percura da soedade perdida. Teima. (33), 25.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Carmen Polo ; Santo Bieito ; María del Carmen Franco y Polo ;
(8/1977) Señores parlamentarios.... Teima. (34), 7.
Ver nota breve
Mencións: Gonzalo Fernández de la Mora ; Francisco Franco ; Domingo García-Sabell ; Celso Montero ;
RIVAS, M. (8/1977) Aqueles vráns de Franco.... Teima. (35), 18-20.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ;
(8/1977) [Fotografía de arquivo na que vemos a Franco de caza]. Teima. (35), 18.
Ver gráfico
Mencións: Francisco Franco ;
MARTíNEZ SEVILLA. (8/1977) [Fotografía de Franco xogando ó golf]. Teima. (35), 20.
Ver gráfico
Mencións: Francisco Franco ;
GACIñO, X. (1/1979) As frías relacións hispano-soviéticas. Nosa Terra, A. (47), 14.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Francisco Franco ; Stalin ; Marcelino Oreja Aguirre ;