José-María Monterroso Devesa

----

José-María Monterroso Devesa

1944 A Coruña
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Artigos

(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
MONTERROSO DEVESA, J. (6/1978) Do «lusitanismo» e outras supostas ameazas. Nosa Terra, A. (24), 12.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
PENA, X. (9/1978) «Na beira do Miño». Nosa Terra, A. (28), 12.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Darío Xohán Cabana ; José-María Monterroso Devesa ;
MONTERROSO DEVESA, J. (10/1978) Ou coidades que en Madrid dormen, oh?. Nosa Terra, A. (34), 12.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERROSO DEVESA, J. (12/1978) Libros: «O poema do País que ten fame» e as traducións ao galego. Nosa Terra, A. (40), 18.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERROSO DEVESA, J. (1/1979) Academia de ciencias española-ga. Nosa Terra, A. (47), 12.
Ver carta Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERROSO DEVESA, J. (2/1979) Banco de Bilbao: De como se destúe a cultura galega. Nosa Terra, A. (51), 16.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Castelao ;
MONTERROSO DEVESA, J. (7/1979) Este é o tempo de norma-tivi/li-zar. Nosa Terra, A. (70), 12.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: