José Martinho Montero Santalha

----

José Martinho Montero Santalha

1947 Cerdido
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou José Martinho Montero Santalha

Portada de Un canto e unha luz na noite
LIBRO. CATáLOGO

Un canto e unha luz na noite

Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)

Artigos

CHAO REGO, X. (12/1976) A Igrexa galega na encrucillada. Teima. (3), 27.
Ver opinión
Mencións: Manuel Espiña Gamallo ; Francisco Umbral ; Andrés Torres Queiruga ; José Martinho Montero Santalha ; Engracia Vidal Estévez ; Xose Ramon Cerviño ; Francisco Carballo ; Alfonso Magariños ; Luis Cardeso Liñares ; Enrique Rivera Rouco ;
(2/1977) Un saúdo a "Encrucillada". Teima. (11), 33.
Ver noticia
Mencións: Andrés Torres Queiruga ; José Martinho Montero Santalha ; Xosé Chao Rego ; Alfonso Magariños ; Fernando Carballo Carballo ;
(3/1977) Conversa con Torres Queiruga ("Encrucillada") : "Queremos unha revista pra todos". Teima. (12), 30.
Ver entrevista
Mencións: Segundo L. Pérez López ; Andrés Torres Queiruga ; José Martinho Montero Santalha ; Engracia Vidal Estévez ;
MONTERO SANTALHA, J. (3/1977) Lingua : Sobre a lingua de "Teima". Teima. (15), 8.
Ver artigo
Mencións:
RIVAS, M. (5/1977) Poñerlle pés á lingua escrita. Teima. (22), 41-43.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosario Álvarez ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Manuel Espiña Gamallo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Fernández Rei ; Xosé Fortes Bouzán ; Salvador García-Bodaño ; Carlos García Martínez ; Bernardino Graña ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Camiño Noia Campos ; Ricardo Palmás ; Ramón Piñeiro ; María do Carme Ríos Panisse ; Guillermo Rojo ; Antón Santamarina ; Andrés Torres Queiruga ; Alfredo Conde ; Ramón Lorenzo Vázquez ; Xulián Maure Rivas ; Manuel González González ; Xosé Mª Lema Suárez ; Henrique Harguindey Banet ; Xesús Rábade Paredes ; Xoán Babarro González ; José Martinho Montero Santalha ; Manuel Baltar ; Valentín Arias ; Xosé Chao Rego ; Jose Luis Couceiro ; Constantino García González ; Paco Martin ; Manuel Vidán Torreira ; Felipe Martínez Marzoa ; Camilo Flores Varela ; José Luis Rodríguez Fernández ; Arturo Reguera ; Ramón Fraga ;
MONTERO SANTALHA, J. (5/1977) Os 80 anos de Rodrigues Lapa. Teima. (24), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Xosé María Díaz Castro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Uxío Novoneyra ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rodrigues Lapa ; Silvio Santiago ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
MONTERO SANTALHA, J. (12/1977) Un idioma para un povo: O xénero dos substantivos. Nosa Terra, A. , 19.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERO SANTALHA, J. (1/1978) O idioma: Non se usa o apostrofo. Nosa Terra, A. (1), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERO SANTALHA, J. (2/1978) O idioma: «esgrevio» non significa «egrexio» . Nosa Terra, A. (4), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERO SANTALHA, J. (2/1978) O idioma: Sobre gue, gui en galego. Nosa Terra, A. (5), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERO SANTALHA, J. (2/1978) O idioma: Os cultismos. Nosa Terra, A. (6), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MONTERO SANTALHA, J. (3/1978) Idioma: «Humano», non «human». Nosa Terra, A. (8), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: