Palestras Maxistrais

Do 10 de xaneiro ao 25 de marzo de 2008
Información
O ámbito científico e o ámbito cultural sempre camiñaron da man. A ciencia constitúe un elemento esencial da cultura que serve para achegar ideas ás grandes problemáticas de todos os tempos. O Consello da Cultura Galega, a Dirección Xeral de I+d+i da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia e as tres universidades galegas organizan o ciclo de Palestras Maxistrais co obxectivo de que grandes expertos do sistema científico e universitario do noso país compartan a súa visión da evolución cultural e científica de Galicia dende cadansúa disciplina. Estas tribunas permitirán periodicamente a presenza de destacados persoeiros que exporán os seus puntos de vista científicos vinculándoos coa tradición cultural galega e co futuro do país. Un recoñecemento da cultura galega á súa excelencia científica e intelectual.
Ficha técnica
Palestras Maxistrais
Palestras Maxistrais
Ciclo. Do 10 de xaneiro ao 25 de marzo de 2008