XéNERO E DOCUMENTACIóN

Hemeroteca feminista galega A Saia

Martes, 2 de decembro de 2014
Información

Desde o ano 2007, coa realización das primeiras xornadas Xénero e Documentación, o Consello da Cultura Galega, a través da súa Comisión de Igualdade, promove a creación de espazos e tempos de achega ao tratamento da documentación desde perspectivas de xénero e feministas. Contribúe, dese xeito, a fomentar lecturas máis completas da realidade sociocultural galega.


Facer memoria e coñecer a historia recente de Galicia pasa por coñecer tamén as traxectorias dos feminismos e das feministas en Galicia e, para isto, a nivel documental é imprescindible ter en conta as publicacións periódicas xeradas por organizacións feministas desde a década de 1980. Trátase de revistas en que se recollen accións, ideas e propostas teóricas que guían as distintas posicións feministas e que, alén diso, permiten coñecer debates arredor das mulleres, os sexos, os xéneros, as sexualidades e a etnicidade no mundo do traballo, no pensamento crítico, na creación, na historia e na sociedade en xeral. Nestas publicacións pódense documentar con moito detalle os debates sobre o suxeito político do feminismo en Galicia, e as accións reivindicativas, as ferramentas e estratexias que mulleres feministas, organizadas ou non, empregaron para transformar, entre outros, o discurso da nación e o do patriarcado.


Conscientes disto a Comisión de Igualdade do CCG e o Centre Dona i Literatura da Universitat de Barcelona, a partir de 2012 poñen en marcha a Hemeroteca Feminista Galega A Saia. Un proxecto conxunto que ten como obxectivo facer pública unha documentación básica de grande utilidade para a investigación e para as persoas interesadas nos feminismos e/ou na historia recente de Galicia. Trátase de pór en acceso aberto, de xeito progresivo, as publicacións feministas galegas, coa reprodución de todos os números, e cunha indexación completa e moi detallada dos seus contidos e persoas que interviñeron nelas. Nesta xornada Xénero e Documentación III preséntase unha primeira entrega da citada hemeroteca poñendo a disposición do público a colección completa de A Saia (1982-1983) e unha parte das revistas Andaina e Festa da Palabra Silenciada (1983-1991). Cóntase para iso coa participación de mulleres directamente implicadas en facer destas revistas unha realidade.

Ficha técnica
Hemeroteca feminista galega A Saia
Hemeroteca feminista galega A Saia
Xornada. Martes, 2 de decembro de 2014
Coordinación
Helena González Fernández
Mariám Mariño Costales
Organiza
Centre Dona i Literatura
Comisión de Igualdade (CCG)
Consello da Cultura Galega
Participante
Helena González Fernández
Mariám Mariño Costales
Sabela Mouriz
María Xosé Queizán
Nanina Santos

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal