A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos

A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos

Xornada. Mércores, 3 de abril de 2019
Información

A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos

Xornada. Mércores, 3 de abril de 2019

En Galicia vívese con preocupación a propagación da Vespa velutina, coñecida como “Vespa asiática”, pois este insecto invasor está a causar estragos na apicultura, ameaza o equilibrio do ecosistema e afecta á saúde das persoas. Desde a súa chegada ás nosas vidas, a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia (ACVG) foi sensible ás necesidades da sociedade fronte a esta avéspora invasora, pois os veterinarios son responsables da saúde e benestar das abellas e a Vespa velutina é unha cazadora masiva delas. O Consello da Cultura Galega tampouco permaneceu alleo ao problema, tanto pola obriga de protección do patrimonio natural e a necesidade de garantir o dereito de todos a recibir os beneficios do progreso das ciencias e das súas aplicacións, coma polo feito de entender que a acción cultural debe atinxir as múltiples facetas da vida humana e das sociedades, tal e como indica a lei de creación desta institución. 

Os expertos e expertas salientan a necesidade de afrontarmos de xeito efectivo as dimensións e os conflitos sociais inherentes á investigación e xestión da invasiva Vespa velutina, esa preocupante descoñecida. O Consello da Cultura Galega, a través da súa Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade vén realizando un importante labor de divulgación científica coa publicación de libros, a elaboración de recursos e a organización de encontros que contribúen a poñer de manifesto o diálogo entre as dúas culturas, como as acuñou C. P. Snow. E nesa liña se inscribe esta xornada: a ciencia que non se divulga á sociedade é coma se non existise.


A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos, organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, pretende ser un espazo de encontro entre o ámbito da investigación científica, os apicultores e os axentes involucrados na loita contra a especie invasora, para intercambiar información e para tentar responder de forma autorizada e matizada as preguntas do mundo real en relación coa ameaza da Vespa velutina.


 

Ficha técnica
Xornada.
A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos
Data
Mércores, 3 de abril de 2019
Participante
Xesús Asorey Martínez
Román Cid Álvarez
Antonio Crespo Iglesias
María Esther Ordóñez Dios
Presenta
Rosario Álvarez
Relator/a
Xesús Feás
Luís Rodríguez Lado
Organiza
Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
Consello da Cultura Galega
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205


Imaxe da portada: X. Feás (avalaible at www.vespavelutina.co.uk)