O día que Einstein falou galego

No cabodano de Albert Einstein recuperamos a tradución ao galego da súa obra fundamental "A teoría da relatividade". Un traballo asinado por Jorge Mira e Francisco Díaz-Fierros que inclúe a obra revisada, a edición facsímil e dous estudos que contextualizan a obra no mundo científico e no eido galego. Ademais, Jorge Mira explícanos neste vídeo porqué debemos ler a Einstein durante este confinamento