Marica Campo

----

Marica Campo

Artigos

CAMPO, M. (1996) Confeso que estou tola. Festa da palabra silenciada. (12), 115.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CAMPO, M. (2001) Confeso que estou tola. Festa da palabra silenciada. (16), 21.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CAMPO, M. (2002) Celia María Armas García: as mulleres escritoras (1860-1870). Festa da palabra silenciada. (17), 84-85.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: