Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia

Toledo - Sevilla

Biografía

----