Bolsas

Rexistros 1 a 18 de 18

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2024 (PR970B)

07/06/2024
EXTRACTO da Resolución do 24/05/2024 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectosde investigación
07/06/2024
RESOLUCIÓN do 24/05/2024 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)

10/10/2023
RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
15/09/2023
Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.
30/08/2023
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.
08/08/2023
Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.
20/07/2023
Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.
30/06/2023
EXTRACTO da Resolución do 19 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade e se anuncia a súa convocatoria (código de procedemento PR970B)
30/06/2023
RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade e se anuncia a súa convocatoria (código de procedemento PR970B).

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

08/05/2024
RESOLUCION (gl) polo que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído do procedemento selectivo extraordinario de estabilización.
08/05/2024
RESOLUCION (es) por la que se hacen públicas las listas provisorias de personal admitido y excluido del procedimiento selectivo extraordinario de estabilización.
04/03/2024
ANUNCIO polo que se convocan as prazas relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal
21/12/2022
EXTRACTO da Resolución do 1 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal, que se convocan polo sistema de concurso.
21/12/2022
EXTRACTO de la Resolución de 1 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal, que se convocan por el sistema de concurso.
21/12/2022
RESOLUCIÓN da presidenta do Consello da Cultura Galega pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Consello da Cultura Galega.
21/12/2022
RESOLUCIÓN de la presidenta del Consello da Cultura Galega por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal del Consello da Cultura Galega.
24/06/2022
ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022

30/09/2022
RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
12/09/2022
RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
25/08/2022
RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
04/08/2022
RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
27/07/2022
RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2022 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez
23/06/2022
RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).
23/06/2022
EXTRACTO da resolución do 10 de xuño de 2022 da convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)

25/08/2022
RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
04/08/2022
RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
21/07/2022
RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación
05/07/2022
RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación
17/06/2022
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes das bolsas dos proxectos de investigación 2022 (PR970B)
23/05/2022
RESOLUCIÓN da convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación
23/05/2022
EXTRACTO da convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021

05/10/2021
RESOLUCIÓN para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG 133, de 14 de xullo de 2021).
15/09/2021
RESOLUCIÓN provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
09/09/2021
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
24/08/2021
Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 133, do 14 de xullo de 2021)
30/07/2021
Resolución do 30 de xullo de 2021 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
15/07/2021
RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019

14/10/2019
Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).
04/09/2019
Resolución provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).
27/08/2019
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
22/07/2019
Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
10/07/2019
Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
20/05/2019
CORRECIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.
10/05/2019
EXTRACTO da Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
10/05/2019
RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

06/08/2019
Adxudicación das bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes en relación coa convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación
16/07/2019
Candidaturas seleccionadas pola comisión de valoración de cinco bolsas de colaboración que cumpren os criterios establecidos na Resolución do 10 de abril de 2019
01/07/2019
Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG nº 81, do 29 de abril de 2019)
25/06/2019
Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega
06/06/2019
Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de cinco bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega
24/05/2019
RESOLUCIÓN DO 16 DE MAIO DE 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoracion de 5 bolsas
29/04/2019
EXTRACTO da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación.
29/04/2019
RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación (código de procedemento PR970B).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018

28/09/2018
Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
28/08/2018
Relacion provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid.
28/06/2018
Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid. (DOG nº 124, do 29 de xuño de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018

31/07/2018
Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)
16/07/2018
Propostas definitivas da comisión de valoración para a adxudicación de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)
16/07/2018
Candidatas seleccionadas pola comisión de valoración para as bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)
26/06/2018
Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)
24/06/2018
Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.
08/06/2018
Relación provisional do 8 de xuño de 2018 de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.
25/05/2018
Resolución do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración de catro bolsas de colaboración.
02/05/2018
Convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017

25/09/2017
Resolución definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
25/09/2017
Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
13/09/2017
Resolución do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
31/07/2017
Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
23/06/2017
Bases e convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016

06/06/2016
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016

02/06/2016
Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
20/04/2016
RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016

29/06/2016
Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
13/06/2016
Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.
20/05/2016
Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración
14/04/2016
CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.
04/04/2016
RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.
04/04/2016
EXTRACTO da Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015

31/07/2015
RESOLUCIÓN: Convocatoria pública realizada polo CCG no (DOG n.º 54 do 19 de marzo de 2015) de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid
10/07/2015
Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
26/06/2015
CORRECCIÓN de erros.- Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid
22/06/2015
Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid.
25/05/2015
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
19/03/2015
Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015

30/07/2015
Resolución en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por o 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)
14/07/2015
Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
26/06/2015
Modificación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as do Anexo II
26/06/2015
Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.
23/06/2015
Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.
08/06/2015
Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración
29/04/2015
Convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012

04/07/2012
Adxudicación das bolsas aos candidatos titulares seleccionados na convocatoria pública (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012)
28/06/2012
Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega
14/06/2012
Listaxe coa puntuación provisional
11/06/2012
Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega
28/05/2012
Publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria pública de cinco bolsas DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012
19/04/2012
Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011

27/07/2011
Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega
11/07/2011
Listaxe provisional de bolseiros de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega
20/06/2011
Relación de admitidos e excluídos nas bolsas de colaboración 2011
09/05/2011
Convocatoria pública de seis bolsas de colaboración no CCG