PLENARIO

----
Representativo/a (2024 - )

Manuel Puga Pereira

Fundación Penzol

Doutor e Licenciado en Ciencias Biolóxicas e Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela onde foi profesor. Foi director xeral dos laboratorios farmacéuticos ICI-
Farma e AstraZeneca, presidente do Consello Social da USC (entre 2006 e 2011) e, por mor deste cargo, membro do Consello Galego de Universidades, do Consello de Dirección da ACSUG e do comité de honra da Fundación Camilo José Cela.

Foi presidente da Fundación Galicia-Empresa (2002-2007), da Real Academia de
Farmacia de Galicia (2013-2022) e da Fundación Julian Francisco Suárez Freire (2001-2014). Foi vogal profesional da Comisión Avaliadora da ACSUG no campo do
coñecemento de Ciencias da Saúde dende 2014. Conselleiro da Editorial Galaxia.
Preside a Fundación Penzol desde decembro de 2016.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato