Plenario

Consellería de Cultura. Membro nato (conselleiro/a de Cultura)
Departamento da Xunta de Galicia con competencias en materia cultural. Accede ao seu web
Actual
Anteriores