PLENARIO

É o máximo órgano de goberno do Consello da Cultura Galega e está integrado pola totalidade dos seus conselleiros e conselleiras.