Plenario

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Representativo/a
Centro que abrangue disciplinas humanísticas, con referencia sempre a Galicia. Fundouse en 1944 en Santiago de Compostela, adscrito ao Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). En certa maneira era herdeiro do pioneiro Seminario de Estudos Galegos de 1923. O seu web é http://www.iegps.csic.es
Actual
Anteriores