Plenario

Instituto de Estudos Xacobeos. Representativo/a
A súa principal finalidade é a publicación dos traballos realizados polas diversas autoridades culturais, principalmente especializados en temas arredor do Apóstolo Santiago e a súa peregrinación.
Actual
Anteriores