Texto. Presentación

Afonso X e Galicia [CCG]:

Presentación de Afonso X e Galicia

O 4 de abril de 1284 morreu Afonso X, coñecido como o Sabio. Pasou a historia como o rei de Castela entre 1252 e 1284 pero tivo unha intensa relación coa cultura galega. Precisamente sobre esta relación afondará unha exposición que o Consello da Cultura Galega está a preparar e que contará co comisariado de Antoni Rossell. Aproveitamos o cabodano para recuperar algúns materiais que dan conta desa singular figura. Entre eles, as publicacións que conteñen a edición facsimilar e a transcrición do códice de Toledo da Cantigas de Santa María; cortes de audio coa interpretación musical das Cantigas e a reprodución en 3D da virxe abrideira de Allariz que consideran pertenceu á muller do monarca, a raíña Violante.

Descrición:
Presentación do proxecto web

Compartir: