Instituto Vasco Etxepare


Xornada
  • Día Europeo das Linguas
    Todas as voces a voz. Poesía en español, catalán, eúscaro, galego e alemán
    Luns, 26 de setembro de 2022

Poetas itinerantes

Recital