Xornada
DA EMERXENCIA (CREATIVA)
Prácticas artísticas contemporáneas na procura urxente do cambio, cara a unha sustentabilidade social, económica e medioambiental na sociedade actual.
Martes, 21 de setembro de 2021
Santiago de Compostela