A musealización das migracións: experiencias comparadas

Xornada.

A musealización das migracións: experiencias comparadas

Do 16 ao 17 de decembro de 2009
Xornada

A musealización das migracións: experiencias comparadas

Do 16 ao 17 de decembro de 2009
Coordinación científica / Scientific Coordination: Prof. Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela / Arquivo da Emigración Galega, Consello da Cultura Galega – University of Santiago de Compostela / Archive of Galician Migration, Council of Galician Culture)

Organización: Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega – Arquivo da Emigración Galega, 16-17 de decembro de 2009 / Santiago de Compostela, Council of Galician Culture – Archive of Galician Migration, December 16-17, 2009
Ficha técnica 
Xornada.
A musealización das migracións: experiencias comparadas
Cando
Do 16 ao 17 de decembro de 2009
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)