Os museos na sociedade actual. A situación en Galicia. Unha perspectiva crítica

Seminario.

Os museos na sociedade actual. A situación en Galicia. Unha perspectiva crítica

25 e 26 de setembro de 2013
Santiago de Compostela
Seminario

Os museos na sociedade actual. A situación en Galicia. Unha perspectiva crítica

25 e 26 de setembro de 2013 Santiago de Compostela

Ao longo da súa historia os museos sufriron un proceso de cambio para se adaptaren ás novas realidades sociais e novas formas de percibir os bens culturais e o papel destes na sociedade. Os retos dos museos hoxe non son só como definir de novo a ecuación colección-público e enfrontarse a públicos con intereses variados, senón como sobrevivir nun mundo cambiante e onde o cultural é entendido en termos economicistas. Nesta nova relación, a colección parece perder presenza ante o peso da rendibilidade económica e a importancia das cifras de visitantes. Son estes dous últimos elementos os que semellan facer rendible o museo, cando esta institución non naceu co carácter de negocio empresarial. Agora hai que engadir como elemento de medición tamén a espectacularidade da oferta cultural. A sustentabilidade dos museos está en perigo nun momento en que o poder público perde presenza ante a forza do sector privado na administración dos servizos públicos. Os museos precisan novos valedores institucionais e civís para poder seguir tendo presenza e cumprir a función social.


Os museos galegos non escapan a esta situación, mesmo diriamos que aquí se agrava polas características periféricas da nosa sociedade e pola concepción feble da institución museística. Este seminario pretende abordar a situación dos museos dende unha perspectiva crítica articulada arredor das seguintes claves: reflexións teóricas, a función e percepción social dos museos, a sustentabilidade: poderes públicos e sector privado, o marco normativo e a situación actual dos museos en Galicia. Deste xeito procurarase achegar ferramentas de reflexión útiles aos profesionais dos museos, que terán que facer autocrítica e mellorar a súa formación para poder ofrecer programacións acordes coas novas interpretacións dos bens culturais. Ademais, intentarase afondar na función social dos museos e mostrar que son institucións válidas para a Galicia do século XXI, capaces de ofrecer resposta á necesidade de coñecemento, de axudar a cohesionar a sociedade civil, de dar continuidade aos procesos culturais históricos, de vincular as novas xeracións cunha tradición; todo isto nun contexto onde os referentes da memoria colectiva son cada vez máis febles e onde cómpre potenciar a comunicación con outras culturas. Neste sentido, é necesaria unha normativa axeitada aos tempos, normativa que os entenda como centros de acción cultural e lles permita traballar con eficacia e liberdade, máis alá da consideración de simples unidades administrativas. Igualmente, a normativa debe clarificar e ordenar o disperso, e por veces caótico, mundo dos museos galegos, así como ofertar ferramentas precisas de xestión.


PRAZAS ESGOTADAS
Abrirase unha listaxe de agarda. As persoas interesadas en anotarse nesta listaxe deberán remitir un correo cos seus datos a: difusion@consellodacultura.org

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Programa
Temáticas
Ficha técnica 
Seminario.
Os museos na sociedade actual. A situación en Galicia. Unha perspectiva crítica
Cando
25 e 26 de setembro de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Comisión organizadora
Felipe Arias
María Xosé Fernández Cerviño
Carlos García Martínez
Bieito Pérez Outeiriño
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Clausura
Felipe Arias
Carlos García Martínez
Bieito Pérez Outeiriño
Modera
Felipe Arias
Francisco Fariña Busto
Ángeles Penas Truque
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Participante
Carlos Amoedo
Antón Baamonde
Gemma Carbó Ribugent
Javier García Fernández
Jacques Hainard
António Maia Nabais
Vincenzo Padiglione
Santiago Palomero Plaza
Antonio Roma
Organiza
Consello da Cultura Galega
Colabora
Consello Galego de Museos