A publicidade en galego

Xornada.

A publicidade en galego

Xoves, 23 de outubro de 2014
Santiago de Compostela
Xornada

A publicidade en galego

Xoves, 23 de outubro de 2014 Santiago de Compostela

En 1995, o Consello da Cultura Galega publicaba o volume Publicidade e lingua galega, de Fernando Ramallo e Gabriel Rei, que abordaba por primeira vez un estudo estatístico da actitude dos consumidores perante o uso do galego na publicidade, rigoroso e pretendidamente obxectivo, aínda que sobrenadaba a finalidade animadora.


Daquela xa existía a Fundación Galicia Empresa. Nacera en 1993 e entre as súas preocupacións atopábase normalizar a presenza do galego na publicidade de produtos comerciais e na presenza corporativa das empresas. O contacto con empresarios puña de manifesto que a resistencia estaba non tanto na cúspide das empresas, senón nos postos de responsabilidade intermedia e, sobre todo, nas empresas de publicidade, que en xeral desanimaban calquera intención de opción en galego invocando diversos razoamentos. Para darlles voz aos verdadeiros responsables das empresas e armar argumentos obxectivos a través dunha mostraxe de actitudes científica, naceu o libro Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua galega, editado no ano 1997 polo Consello da Cultura Galega. De novo, Fernando Ramallo e Gabriel Rei trataron a cuestión do galego na publicidade nun traballo que inclúe, ademais da parte estatística, unha transcrición de 27 entrevistas a empresarios ou directivos de empresas representativas, entre elas todas as que daquela formaban parte da Fundación Galicia Empresa.


Dezasete anos despois daquel proxecto, o Consello da Cultura Galega e a Fundación Galicia Empresa consideran oportuno examinar o estado actual da publicidade en galego. No decurso desta encontro, cómpre fixar a atención nas debilidades, pero tamén se poderá comprobar que aqueles esforzos anteriores propiciaron ou axudaron a situacións mellores.


O seminario pretende revisar un aspecto da comunicación fundamental para a normalización da nosa lingua, atendendo o aspecto diacrónico e de evolución, e fotografando o estado actual, desde os puntos de vista das empresas, da teoría da comunicación, da publicidade e da lingua.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia a Xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega,
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
difusion@consellodacultura.org
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
A publicidade en galego
Cando
Xoves, 23 de outubro de 2014
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega,
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Coordinación
Xosé López García
Paulino Novo
Inauguración
Juan Manuel Sánchez Padrós
Ramón Villares
Participante
Antonio Cortés
José Manuel Díaz Balado
Francisco Rodeiro
Manuel Alejandro Vázquez Fernández
Relator/a
Alberto Dafonte
Benigno Fernández Salgado
Alberto Pena
Organiza
Consello da Cultura Galega
Colabora
Fundación Galicia Empresa