A panificadora de Vigo

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

A panificadora de Vigo

De “Salvemos a Panificadora” á proposta gañadora do concurso de ideas para a ordenación urbanística da área da Panificadora convocado polo Concello de Vigo

Martes, 27 de febreiro de 2018
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

A panificadora de Vigo

De “Salvemos a Panificadora” á proposta gañadora do concurso de ideas para a ordenación urbanística da área da Panificadora convocado polo Concello de Vigo

Martes, 27 de febreiro de 2018 Santiago de Compostela

O complexo industrial da Panificadora, proxectado por Manuel Gómez Román e Otto Werner (1924), foi, e é, un emblema da contemporaneidade, da innovación e da bela arquitectura industrial da cidade de Vigo, A partir da última década do século XX, chegou a un estado de deterioración e ruína, ao que se sumou a burbulla inmobiliaria, que fixo temer seriamente pola súa conservación. A mobilización a través de varias plataformas cidadás e o recoñecemento do seu valor cultural dende as administracións públicas (Xunta de Galicia, Concello de Vigo) e tamén dende outras institucións (COAG, DOCOMOMO) parece que van facer posible a súa rehabilitación.


Na Panificadora de Vigo concéntranse moitos dos factores aos que o Plan Nacional de Patrimonio Industrial atribúe a precariedade deste patrimonio: a situación nun espazo urbano privilexiado, o gran número de elementos que conservar e a dificultade da súa conservación íntegra, a perda de funcionalidade, a gran superficie nunha propiedade única e, finalmente, a diversidade de criterios á hora de enfrontar a súa conservación.


O Concello de Vigo convocou no ano 2017 un concurso de ideas para a ordenación do ámbito do complexo industrial e a definición de usos, vendo a reutilización como  clave para a súa preservación e recuperación. O proxecto seleccionado foi a proposta elaborada polos arquitectos Jorge Salgado Cortizas e Celso López Martín.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao encontro.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
A panificadora de Vigo
De “Salvemos a Panificadora” á proposta gañadora do concurso de ideas para a ordenación urbanística da área da Panificadora convocado polo Concello de Vigo
Cando
Martes, 27 de febreiro de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Teresa Nieto Freire
Inauguración
Iago Seara Morales
Relator/a
María José Caride Estévez
Celso López Martín
Francisco Pérez Fernández
Jorge Salgado Cortizas
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)