REPENSAR IBÉRIA

Xornada.

REPENSAR IBÉRIA

Na Casa Mateus de Vila Real, do 12 ao 14 de outubro de 2018
Xornada

REPENSAR IBÉRIA

Na Casa Mateus de Vila Real, do 12 ao 14 de outubro de 2018

Repensar Ibéria é o título da xornada coordinada por Ramón Villares e Teresa Albuquerque, froito da colaboración entre a Casa Mateus e o Consello da Cultura Galega. Pensar de forma conxunta a realidade social, cultural e política da Península Ibérica conta cunha certa tradición, ao menos desde os tempos do romantismo iberista, mais nunca foi practicada de forma permanente, debido a receos ou ao que popularmente se coñece como vivir de “costas viradas”.


Ademais, moitos daqueles debates de trazos formais iberistas non pasaban da retórica: podían ser máis xogos intelectuais que análises realistas de propostas de acción política. Porén, este tipo de debates segue a ser moi necesario na actualidade, tanto polo carácter transnacional que esta reflexión pode achegar como pola especial relación que os estados ibéricos teñen co mundo atlántico, nomeadamente o iberoamericano.


Hai na Casa de Mateus unha longa tradición de reflexión sobre os problemas da sociedade que se desenvolveu en particular nos seminarios “Re-pensar Portugal”, onde se discutiron temas como a educación (1978), a rexionalización (1995) ou a sostibilidade do país no proxecto PensarRe Portugal (2011). Tamén é necesario recordar reunións importantes, como as promovidas pola Fundación Banco Exterior de España e a Fundación Calouste Gulbenkian (Sintra e Oeiras, 1983) ou a realizada en 1998 con motivo do quinto centenario dos descubrimentos e a Exposición Universal de Lisboa.


Nesta perspectiva, pensamos que é máis preciso que nunca recuperar estes espazos de diálogo, desligados de calquera celebración ou conmemoración histórica, para afrontar de modo conxunto un debate sobre os desafíos que os dous estados ibéricos teñen na época presente e no inmediato futuro, quer nas súas relacións mutuas, quer de forma máis ampla no conxunto da Unión Europea e mesmo no seo das comunidades iberoamericanas.


Os estados ibéricos padeceron en tempos recentes non só unha forte crise económica, senón  tamén ter sido ollados de novo a través de vellos estereotipos que parecen lembrar as matinacións dun Antero de Quental sobre As causas da decadencia dos pobos peninsulares. Agora que os efectos da crise económica foron parcialmente superados, é un momento adecuado para lanzar este tipo de reflexións e, sobre todo, de propostas para o futuro. Son viábeis os estados-nación?, como superar  os bloqueos da construción europea?, que vantaxes e oportunidades teñen os estados ibéricos na xeopolítica actual?


Nesta dirección, propomos un seminario que debe estar centrado en varios bloques de debate, pero cun elo común, que é pensar ou “repensar” a Iberia no seu conxunto e como parte esencial da Europa occidental e do espazo atlántico. O formato do seminario debe ser de discusión aberta, mais só entre relatores e convidados específicos. Poderá haber unhas conclusións do mesmo.


Máis información: http://casademateus.com/repensar-iberia/repensar-iberia-presentacion-en-gallego/

LUGAR

Casa Mateus, Vila Real
Portugal

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
REPENSAR IBÉRIA
Cando
Na Casa Mateus de Vila Real, do 12 ao 14 de outubro de 2018
Enderezo

Casa Mateus, Vila Real
Portugal

Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega