Ferrol Vello e A Madalena

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Ferrol Vello e A Madalena

As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana

FERROL - Mércores, 31 de outubro de 2018
Ferrol
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Ferrol Vello e A Madalena

As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana

FERROL - Mércores, 31 de outubro de 2018 Ferrol
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural. In situ. Conxuntos históricos

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros, trasladando o espazo de debate ao contexto xeográfico e social dos bens. A elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións nas que se atopan e introducir no debate os aspectos complexos do debate arredor da protección patrimonial da cidade histórica.


O barrio da Madalena e Ferrol Vello son dúas realidades diferenciadas que forman, en palabras de Alfredo Vigo Trasancos, unha especie de binomio imprescindible inmerso nun contexto de crise urbana que se prolonga dende hai décadas. Esta condición danos pé a analizar e confrontar a aplicación nos dous barrios das estratexias e criterios de recuperación establecidos dende a lexislación, o planeamento e as políticas públicas de rehabilitación, así como a súa capacidade de adecuación a esas realidades.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Curso recoñecido pola CAPD en Historia, Xeografía e Historia da Arte con 4 horas.

LUGAR

LUGAR
Ateneo Ferrolán
Rúa Magdalena 202-204
15402 Ferrol

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Ferrol Vello e A Madalena
As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana
Cando
FERROL - Mércores, 31 de outubro de 2018
Onde
Ferrol
Enderezo

LUGAR
Ateneo Ferrolán
Rúa Magdalena 202-204
15402 Ferrol

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Teresa Nieto Freire
Relator/a
Alfonso Díaz Revilla
Ignacio Mendizábal Ferreiro
Miguel Reimúndez González
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Colabora
Ateneo Ferrolán
Ateneo Ferrolán