Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

Martes, 27 de novembro de 2018
Ourense
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

Martes, 27 de novembro de 2018 Ourense
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural. In situ. Conxuntos históricos

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural e trasladar o espazo de debate ao contexto xeográfico e social dos bens. A elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións en que se atopan e introducir no debate os aspectos complexos do encontro arredor da protección patrimonial da cidade histórica.


Ourense e Ribadavia acumulan vinte anos de xestión patrimonial dos seus conxuntos históricos cunha estrutura operativa na que se engaden ao Plan Especial de protección, a declaración 1998-1999 das áreas de Rehabilitación integrada no ámbito dos conxuntos históricos e as oficinas de rehabilitación creadas para a súa xestión. Esa experiencia, dende dous conxuntos de características e problemáticas ben dispares, danos pé a reflexionar sobre a eficacia do Plan Especial como instrumento de protección.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

LUGAR

LUGAR
Centro Cultural José Ángel Valente
Rúa do Paseo, 20
32003 Ourense

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia
O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial
Cando
Martes, 27 de novembro de 2018
Onde
Ourense
Enderezo

LUGAR
Centro Cultural José Ángel Valente
Rúa do Paseo, 20
32003 Ourense

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Teresa Nieto Freire
Inauguración
Rosario Álvarez
Relator/a
Ana Fernández
Mónica López Álvarez
Mónica López Álvarez
José Antonio Padrón
Adolfo Rodríguez de la Rúa
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Colabora
Concello de Ourense
Concello de Ourense