Memoria, cidadanía, rehabilitación urbano e xestión patrimonial.

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Memoria, cidadanía, rehabilitación urbano e xestión patrimonial.

A debate en Santiago de Compostela

Martes, 26 de febreiro de 2019
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Memoria, cidadanía, rehabilitación urbano e xestión patrimonial.

A debate en Santiago de Compostela

Martes, 26 de febreiro de 2019 Santiago de Compostela
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural. In situ. Conxuntos históricos

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural e trasladar o espazo de debate ao contexto xeográfico e social dos bens. Os conxuntos históricos onde se desenvolveron os Encontros (Vigo, Ferrol, Ourense-Ribadavia) querían mostrar a diversidade das situacións en que se atopan estes conxuntos e introducir no debate os aspectos complexos do encontro arredor da protección patrimonial da cidade histórica.


Pódese seguir nestes enlaces os debates xerados nos tres lugares analizados:


• Vigo: O Casco Vello de Vigo. A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana (http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200724)


• Ferrol: Ferrol Vello e A Madalena. As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana (http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200736)


• Ourense: Os cascos históricos de Ourense e Ribadavia. O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial (http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200724)


Este último encontro está estruturado como tres mesas de debate consecutivas arredor de tres temáticas que se analizaron de forma transversal nos tres encontros anteriores, polo que participarán nelas os relatores dos propios In Situ. A primeira mesa estará centrada na patrimonialización dos conxuntos históricos e a participación cidadá neste proceso e na toma de decisións que lles afectan; a segunda xirará ao redor da ordenación, a relación coa cidade e o plan especial como instrumento; e a terceira tratará a rehabilitación física e social dos conxuntos históricos, as políticas públicas e o fomento.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao encontro.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Memoria, cidadanía, rehabilitación urbano e xestión patrimonial.
A debate en Santiago de Compostela
Cando
Martes, 26 de febreiro de 2019
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Teresa Nieto Freire
Inauguración
Rosario Álvarez
Relator/a
Antonio Alonso Fernández
Nuria Campos Díaz
Alfonso Díaz Revilla
Mónica López Álvarez
Ignacio Mendizábal Ferreiro
José Antonio Padrón
Miguel Reimúndez González
Adolfo Rodríguez de la Rúa
Xosé Manuel Santos Solla
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)