Dramaturxias itinerantes

Ciclo. Dramaturxias itinerantes/ Dramaturgias itinerantes

Dramaturxias itinerantes

Camaleoa. Do corpo ao manifesto de Rita Pinheiro
Reino da extinción de Laura Porto

30 de novembro e 2 de decembro de 2021
Porto e Vigo
Ciclo
Dramaturxias itinerantes/ Dramaturgias itinerantes

Dramaturxias itinerantes

Camaleoa. Do corpo ao manifesto de Rita Pinheiro
Reino da extinción de Laura Porto

30 de novembro e 2 de decembro de 2021 Porto e Vigo
O programa “Dramaturxias itinerantes/Dramaturgias itinerantes”, iniciado en 2019, é froito da colaboración institucional entre o Consello da Cultura Galega, o Instituto Camões-Centro Cultural Português de Vigo e a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e ten como obxectivo promover un mellor coñecemento mutuo da escrita teatral máis contemporánea de Galicia e Portugal. O proxecto pon o foco nas novas xeracións de profesionais das artes escénicas que se están a formar nas nosas escolas, e na dramaturxia de autoría feminina, coa vontade de rescatar esta da invisibilidade e de poñer en valor todo o seu potencial renovador.

Paseniño, o ciclo foi sumando edicións, nomes e encontros escénicos, mesmo sorteando as incertezas da pandemia cunha edición a finais de 2020 que foi tamén un xesto de confianza na capacidade resiliente do teatro. Nas voces galegas e portuguesas foron chegando aos públicos os textos de Patrícia Portela e AveLina Pérez, de Ana Carreira e Joana Craveiro, de Clara Gayo e Cláudia Lucas Chéu e hoxe congratulámonos de escoitar os de Rita Pinheiro e Laura Porto. Todos eles poden atoparse en edición dixital en www.consellodacultura.gal
Nesta edición 2022 súmase ao proxecto a ESMAE de Porto á que lle agradecemos o entusiasmo e a complicidade. Oxalá poida acompañarnos por moitos anos máis nesta viaxe.
LUGAR
Martes, 30 de novembro de 2021
19:00 horas
Teatro Helena Sá e Costa
Rua da Escola Normal, 39
4000-099 Porto
http://thsc.pt/
https://www.esmae.ipp.pt/

Xoves, 2 de decembro de 2021
17:00 horas
Escola Superor de Arte Dramática de Galicia
Poza Cabalo, s/n
36212 Vigo(Pontevedra)
https://esadgalicia.com/
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Teatro Helena Sá e Costa
Rua da Escola Normal, 39
4000-099 Porto
http://thsc.pt/
https://www.esmae.ipp.pt/

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Poza Cabalo, s/n
36212 Vigo(Pontevedra)
https://esadgalicia.com/
Ficha técnica 
Ciclo.
Dramaturxias itinerantes/ Dramaturgias itinerantes
Dramaturxias itinerantes
Camaleoa. Do corpo ao manifesto de Rita Pinheiro
Reino da extinción de Laura Porto
Cando
30 de novembro e 2 de decembro de 2021
Onde
Porto e Vigo
Enderezo

Martes, 30 de novembro de 2021
19:00 horas
Teatro Helena Sá e Costa
Rua da Escola Normal, 39
4000-099 Porto
http://thsc.pt/
https://www.esmae.ipp.pt/

Xoves, 2 de decembro de 2021
17:00 horas
Escola Superor de Arte Dramática de Galicia
Poza Cabalo, s/n
36212 Vigo(Pontevedra)
https://esadgalicia.com/

Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Instituto Camões
Instituto Camões
Ámbito
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)