Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)

11 de marzo de 2022
Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)

11 de marzo de 2022 Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Os Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural son unha iniciativa da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega que comezou en novembro de 2015. Teñen como obxectivo xerar un espazo de difusión, debate, encontro e coñecemento arredor de diferentes proxectos que afectan ao patrimonio cultural, en xeral, e que non sempre chegan a un público amplo por diferentes motivos. Os encontros acollen a calquera persoa que se queira achegar a este espazo, ben sexa un profesional da xestión do patrimonio ou da cultura, unha investigadora ou investigador ou ben calquera axente social que teña interese polo patrimonio e polo debate arredor del. Os protagonistas dos encontros son, así, o elemento patrimonial, o debate e a reflexión. Os encontros focalizáronse até o de agora en proxectos de arqueoloxía, rehabilitación, arquitectura, historia da arte ou mesmo en enfoques interdisciplinarios, pero tamén na xestión patrimonial, na divulgación do patrimonio, na participación cidadá e incluso no conflito patrimonial; en patrimonios esquecidos e vivos, materiais e inmateriais, amigables ou conflitivos; nas políticas patrimoniais, nos encontros e des-encontros. En 2018 puxemos en marcha o programa IN SITU, que traslada a difusión e reflexión ao contexto xeográfico e social dos bens en que se focaliza cada encontro, analizando IN SITU as realidades patrimoniais.

Neste 2022 focalizaremos a mirada é o CIN Bretoña, un centro de interpretación localizado no concello da Pastoriza (Lugo) que conta cunha exposición centrada na arqueoloxía, historia e etnografía do concello, pero que pon a mirada tamén no patrimonio natural, a través dunha serie de rutas polos arredores, así como nos protagonistas que construíron a historia de Bretoña. A través deste proxecto, queremos traer a debate o papel dos centros de interpretación en Galicia na formación e educación patrimonial da cidadanía, sobre todo nos espazos rurais, analizando que papel desempeñan, cal é o seu funcionamento, cal a conexión coas poboacións locais, ou que tipo de xestión se fai neles, para rematar nunha ollada más ampla desde unha mirada crítica e interdisciplinaria á infraestrutura dos centros de interpretación existentes en Galicia e as novas tendencias. Para iso, teremos como marco a recente Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Centro de Interpretación de Bretoña
LU-P-4402, 8
27286 A Pastoriza (Lugo)

MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.
EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Cando
11 de marzo de 2022
Onde
Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Enderezo

Centro de Interpretación de Bretoña
LU-P-4402, 8
27286 A Pastoriza (Lugo)

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
María Xosé Porteiro García
Participante
María del Mar Bóveda López
Matilde González Méndez
Encarna Lago
Presenta
Rosario Álvarez
Primitivo Iglesias Sierra
Relator/a
Francisco Alonso Toucido
Primitivo Iglesias Sierra
Roque Lazcano Vázquez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Colabora
Concello da Pastoriza
Concello da Pastoriza

Imaxe da portada: “Ad sedem Brittoniorum: Ecclesias que sunt intro Britonnis una cum Monasterio Maxime et Asturias sunt”. Fonte: Actas do Concilio de Lugo ou ‘Divisio Thodomiri’ recollidas nunha copia medieval do Tumbo Vello da Catedral de Lugo (AHN, Cod., L. 1043, Nº7, fol. 7r). En amarelo, sinálase a mención á diocese britoniense. (CIN Bretoña, https://britonia.gal/parroquial-suevo/)