Filmotecas e patrimonio audiovisual

Xornada.

Filmotecas e patrimonio audiovisual

As institucións do futuro. Repensar as institucións culturais desde o paradigma da sustentabilidade

Luns, 14 de marzo de 2022
Santiago de Compostela
Xornada

Filmotecas e patrimonio audiovisual

As institucións do futuro. Repensar as institucións culturais desde o paradigma da sustentabilidade

Luns, 14 de marzo de 2022 Santiago de Compostela
Que ten que ser unha filmoteca hoxe? Que papel real desempeña?

A singularidade das funcións dunha filmoteca ten a súa correlación na necesidade e mesmo prestixio de parte do seu traballo. Isto non é óbice para que existan restricións e un elevado grao de descoñecemento arredor dos seus obxectivos. O Decreto 210/1989 da Xunta de Galicia fixaba a creación da Filmoteca de Galicia (ata hai uns meses, Centro Galego de Artes da Imaxe-CGAI) que foi inaugurada o 15 de marzo de 1991. Máis de trinta anos nos que as súas funcións naturais, o estudo e difusión do cine e a fotografía foron esenciais ao tempo que, coma tantas institucións culturais nos últimos anos, minguaba o seu volume de servizos e recursos. Neste punto, convén trazar moitos interrogantes na procura de respostas. O principal acolle outros moitos: cal pode ser o papel actual dunha institución destas características?

A través dalgúns dos principais axentes deste ámbito, coa presenza de figuras de relevancia internacional pertencentes ás principais filmotecas estatais, Filmoteca Española e Filmoteca de Catalunya, na xornada, baixo o formato de mesas-relatorio, reflexionaremos sobre algunhas das cuestións susceptibles de mellora e chaves no universo destas institucións. Deste xeito, trataremos cuestións esenciais, de enorme utilidade para a pluralidade do sector cultural. Así, a programación e a curadoría transitan unha época de omnipresenza das imaxes, de modificación de hábitos e de espazos de exhibición. A planificación e alcance dos programas educativos subliñan a relevancia da divulgación. A interrelación ou alianza con outras institucións aparece connotada polos límites económicos, namentres o apoio á investigación determina a condición de organismos cun forte compoñente académico.

A xornada ten dúas vías de estudo principais. Por un lado, as liñas xerais que definen (e permiten artellar) proxectos, promoven iniciativas e esbozan os retos futuros, mesmo de diálogo coas administracións públicas; por outro, o estado do patrimonio audiovisual e os arquivos na era dixital, coas correspondentes derivas en termos de recuperación, restauración, conservación e recoñecemento lexislativo. Por último, se toda reflexión sobre patrimonio esixe exemplos prácticos, as principais profesionais de referencia na materia achegarannos as claves dos seus procesos de traballo.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (20 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Filmotecas e patrimonio audiovisual
As institucións do futuro. Repensar as institucións culturais desde o paradigma da sustentabilidade
Cando
Luns, 14 de marzo de 2022
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Sergio Lago
José Manuel Sande
Participante
Sergio Lago
Dolores Vilavedra
Relator/a
Mariona Bruzzo
Josetxo Cerdán
Marián del Egido
Esteve Riambau
José Manuel Sande
Organiza
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Consello da Cultura Galega

Imaxe da portada: Pontevedra, cuna de Colón (Esp, 1927). Dir: Enrique Barreiro. Primeira película rodada en cor en España. Colaboración coa Filmoteca de Galicia.