Seminario de Planificación Lingüística

Seminario.

Seminario de Planificación Lingüística

Do 3 ao 4 de decembro de 2007
Santiago de Compostela
Seminario

Seminario de Planificación Lingüística

Do 3 ao 4 de decembro de 2007 Santiago de Compostela
O seminario, organizado polo Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia os día 3 e 4 de decembro de 2007 ten como obxectivos crear un encontro de expertos e avaliadores da política lingüística en Galicia, obter ditames e recomendacións en materia de planificación lingüística de expertos independentes e coñecedores de realidades distintas á galega que resulten implementables en Galicia e avaliar as políticas lingüísticas de España, tanto das comunidades autónomas con lingua propia, como da Administración xeral do Estado.

Está estruturado en dúas xornadas: Estudo do modelo lingüístico no ensino non universitario e presentación doutras políticas do resto do Estado.

Os participantes aos que vai dirixido son académicos, expertos, políticos e xestores galegos e non galegos relacionados coa política e a planificación lingüística.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Temáticas
Ficha técnica 
Seminario.
Seminario de Planificación Lingüística
Cando
Do 3 ao 4 de decembro de 2007
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Coordinación
Henrique Monteagudo
Participante
Gabriel Babilono Cañellas
Josep María Baldaqui Escandell
Josep Bargalló
Milagros Blanco Pardo
Carlos Callón Torres
Casto Fernández
Agustín Fernández Paz
Jose Maria Garcia
Xosé Antón Gçomez Méixome
Xose Lastra Muruais
María Sol López
Ángel López García-Molíns
Francisco Moreno
Alba Nogueira
Isabel Pena
Román Pereiro Alonso
Bieito Silva
Benjamín Tejerina
Ignasi Vila
Mikel Zabilde
Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)