Paco Pestana

Xornada. Revisando a nosa arte

Paco Pestana

O impenitente narrador da vida

23 de outubro de 2023
Lugo
Xornada
Revisando a nosa arte

Paco Pestana

O impenitente narrador da vida

23 de outubro de 2023 Lugo
Paco Pestana (A Frairía, Castroverde, Lugo, 1949-2021) foi, sen ningunha dúbida, un creador multidisciplinario que atopou na escultura e na poesía as súas canles fundamentais de expresión. Cronoloxicamente encádrase dentro da xeración de artistas e escultores que xorden en Galicia a partir do grupo Atlántica, aínda que nunca chegou a pertencer a el.

De formación autodidacta, comeza no mundo da escultura con 28 anos. Apegado ás súas orixes campesiñas, que sempre reivindicou con fruición, tivo un interese case febril por todo o concernente aos produtos artísticos. «A escultura paréceme unha maneira parcial de ver a vida. Eu fago autobiografía e confésome nela. Se vivise 150 anos, repartiríaos entre escultor, cineasta, actor... e todo iso co espírito da poesía».

Paco Pestana foi un home de cultura viaxeira e variado currículo profesional. A súa traxectoria resulta unha suma de capítulos que, de forma progresiva e sen fracturas, se foron sucedendo. Grandilocuente, imaxinativo, histriónico e irreverente, foi un perspicaz, lúcido e agre observador do mundo, un home cunha inefable capacidade de narrar.

A súa obra plástica partiu da natureza como soporte material —a madeira, sobre a que traballou fundamentalmente— pero tamén conceptual. Unha natureza que foi o actor principal da súa obra, ía e viña dela, observábaa co único fin de asemellarse —"ou son natureza ou non son nada…"— e transmitir isto, creando un universo absolutamente propio. Poucas veces se deu dentro da obra dun artista tal ligazón entre autor e obra. Case poderiamos dicir que, no seu caso, a obra era case máis un modo de ser que de dicir.

Paco Pestana faleceu de maneira repentina en outubro de 2021. Dous anos despois, o Consello da Cultura Galega organiza esta xornada de homenaxe e revisión da traxectoria dun creador referencial para entender o desenvolvemento da escultura en Galicia nas últimas décadas do século XX.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
O Vello Cárcere
Praza da Constitución, s/n
27002 Lugo
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Revisando a nosa arte
Paco Pestana
O impenitente narrador da vida
Cando
23 de outubro de 2023
Onde
Lugo
Enderezo

O Vello Cárcere
Praza da Constitución, s/n
27002 Lugo

Coordinación
Rosario Sarmiento Escalona
Lucila Yáñez Anllo-Vergas
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)
Colabora
Concello de Lugo
Museo Provincial de Lugo

Imaxe da portada: Obra de Manuel Quintana Martelo sobre unha fotografía de Xurxo Lobato