A divulgación da ciencia en galego nos novos espazos

Xornada.

A divulgación da ciencia en galego nos novos espazos

7 de maio de 2024
Santiago de Compostela
Xornada

A divulgación da ciencia en galego nos novos espazos

7 de maio de 2024 Santiago de Compostela
En 2024 fanse nove anos da presentación do Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia promovido pola Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega. Dende entón, o universo da comunicación viviu unha nova revolución na xeración de contidos nas redes sociais e noutros espazos como as plataformas de audio. Esta xornada pretende ser un punto de encontro e coñecemento de iniciativas xurdidas ao abeiro dos ecosistemas virtuais emerxentes (unhas en marcha e outras parte xa do pasado) para facilitar a análise e a reflexión sobre os retos de divulgarmos ciencia en lingua galega.

Existen comunidades virtuais de divulgación científica en galego? Que valoran as persoas que crean contido á hora de escolleren a lingua en que se expresan? Cal é a resposta da audiencia? Como se poden apoiar as iniciativas en galego en novos espazos? Existe conexión entre esas esferas e a divulgación científica tradicional? Estas son algunhas das cuestións que se abordarán no encontro, co propósito de abrir o debate e contribuír, dalgún xeito, a promover a presenza do idioma propio de Galicia nos novos formatos.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
A divulgación da ciencia en galego nos novos espazos
Cando
7 de maio de 2024
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Iolanda Casal
Manuel Vicente
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade (CCG)