Escribir de ciencia en galego

Xornada.

Escribir de ciencia en galego

Venres, 20 de maio de 2011
Santiago de Compostela
Xornada

Escribir de ciencia en galego

Venres, 20 de maio de 2011 Santiago de Compostela

Os primeiros traballos científicos escritos en galego foron realizados no Seminario de Estudos Galegos, antes da Guerra Civil. De todas as maneiras, non tiveron continuidade ata a década dos anos setenta do pasado século na que científicos illados comezaron a utilizalo nos seus traballos. A maioría deles foron realizados ao abeiro de institucións ou grupos que primeiro permitiron e despois promoveron o seu uso. Neste período de máis de corenta anos a experiencia da escrita científica experimental en galego foi do máis variada e abarcou practicamente todos os seus formatos. A súa sorte foi tamén do máis diversa, aínda que en xeral proxectos de longo percorrido no tempo houbo moi poucos, pois o contexto intelectual e político no que se desenvolvían non foi, decote, doado.


Neste momento en que o inglés se está a promover como lingua hexemónica da comunicación científica experimental, e outros idiomas, mesmo o castelán e o catalán, están a ter serios problemas nestas funcións, cómpre reflexionar sobre cal pode ser o papel do galego no futuro. Os formatos da comunicación científica son diversos, comezando polo traballo de investigación básica en revistas de difusión internacional e rematando polas publicacións divulgativas ou pedagóxicas. E, certamente, as capacidades e o futuro do galego como lingua de comunicación científica non son as mesmas segundo sexa o formato considerado. Cómpre, pois, reflexionar dun xeito realista e intelixente sobre estes puntos para conseguir que no día de mañá o galego non deixe de estar presente nun eido tan fundamental para a cultura como é o da ciencia.


ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
difusion@consellodacultura.org

Programa
Publicación
Escribir de ciencia en galego
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Edición. Xurxo Mariño, Edición. | 2012
Temáticas
Ficha técnica 
Xornada.
Escribir de ciencia en galego
Cando
Venres, 20 de maio de 2011
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Coordinación
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Inauguración
Ramón Villares
Participante
Juan Luís Blanco
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Xurxo Mariño
Pablo Ramil
Xulio Rodríguez
Presenta
Ana Seijas
Relator/a
Martí Domínguez
Carolina Moreno
Juan Vicente Sánchez Andrés
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade (CCG)