----

Henrique Monteagudo: "O CDSG ten recollido unha mostra da creatividade variopinta dos distintos axentes normalizadores"A traxectoria investigadora de Henrique Monteagudo está moi vencellada á sociolingüística, a coñecer os comportamentos dos falantes. Nesta entrevista explica o funcionamento e relevancia do Centro de Documentación Sociolíngüística de Galicia (CDSG) desde a súa creación.
Henrique Monteagudo:

Vídeo gravado por Toño Chouza, con música de Benxamín Otero e coa edición de Lorena Riveiro e Cristina Mouriño para o documental "30 anos do Consello da Cultura Galega" que agora se ofrecen de xeito independente. A través deles pódese trazar a historia da institución, coñecer o seu funcionamento interno e algúns dos seus fitos máis destacados.