VIDEO

----

Maximino Zumalave: "creo que o Consello é un conxunto harmónico e diferenciado"Director e pianista compostelán que integra o plenario do Consello da Cultura e é vogal da Comisión Executiva desde o ano 2014. Nesta entrevista, Maximino Zumalave fala da Sección de Música e Artes Escénicas, da súa composición, dos seus fitos (recuperación de figuras históricas ou informes como o que deu lugar á ESAD) así como dos seus retos.
Maximino Zumalave:

Vídeo gravado por Toño Chouza, con música de Benxamín Otero e coa edición de Lorena Riveiro e Cristina Mouriño para o documental "30 anos do Consello da Cultura Galega" que agora se ofrecen de xeito independente. A través deles pódese trazar a historia da institución, coñecer o seu funcionamento interno e algúns dos seus fitos máis destacados.