Distribución

----

Distribución

As publicacións do CCG son distribuídas pola Editorial Galaxia

O Consello da Cultura Galega forma parte da Unión de Editoriales Universitarias (UNE), asociación con máis de 25 anos de traxectoria e creada co fin de promover e fomentar a difusión das publicacións.

Entre as súas accións difusoras está a edición do boletín semestral Unelibros, para analizar a realidade editorial e difundir as novidades editoriais das universidades e dos centros de investigación asociados. Este boletín incorpora, en cada título, o correspondiente enlace ao libro.


Recomendamos: