Composición do Consello da Cultura Galega

----

Composición do Consello da Cultura Galega

Plenario

Comisión Executiva
Comisións Técnicas adscritas á Comisión Executiva:

Comisión de Igualdade
Comisión de Publicacións e Biblioteca
Comisión de Acción Exterior

SECCIÓNS

Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación
Sección de Música e Artes Escénicas
Sección de Patrimonio e Bens Culturais
Sección de Pensamento e Sociedade

ARQUIVOS

Arquivo da Emigración Galega
Arquivo de Comunicación
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia
Arquivo Sonoro de Galicia

Recomendamos: